เรียนรู้ถึง : อันตราย คืออะไร ประเภทของอันตราย และ มาตรการควบคุม

by admin
อันตราย คืออะไร

ทุกวัน เราอยู่ท่ามกลางอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ ในขณะที่บางครั้งหรือบางคนอาจจะเล็กน้อย แต่สำหรับคนอื่น ๆ อาจเป็นเหตุทำให้เกิดการบาดเจ็บรุนแรงหรือทำให้เสียชีวิต เจ้าของธุรกิจหรือผู้ประกอบจำเป็นต้องเข้าใจว่า อันตรายคืออะไรและจะควบคุมความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องได้อย่างไร ในบทความนี้ เราจะกล่าวเกี่ยวกับอันตรายคืออะไร อันตรายประเภทแต่ละประเภทและมาตรการควบคุมต่าง ๆ เพื่อลดความเสี่ยงเหล่านั้น

อันตรายคืออะไร ?

อันตรายอาจเป็นสิ่งใดก็ตามที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรือความเสียหายต่อบุคคล ทรัพย์สิน หรือสิ่งแวดล้อม เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องทราบว่าอันตรายไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องทางกายภาพ นอกจากนี้ยังสามารถเป็นได้ทั้งทางเคมี ทางชีวภาพ หรือทางจิตใจ สารอันตรายและสภาวะต่างๆสามารถมีอยู่ได้ทั้งในสภาพธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น

ความเสี่ยงคืออะไร ?

ความเสี่ยงคือความเป็นไปได้ที่จะก่อให้เกิดอันตรายหรือความเสียหาย เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องทราบว่าไม่ใช่ทุกอันตรายที่จะส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ต่างๆ ซึ่งระดับของความเสี่ยงจะพิจารณาจากความรุนแรงของอันตรายหรือความเสียหายและโอกาสที่จะเกิดขึ้น

ความแตกต่างระหว่างอันตรายและความเสี่ยง

สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจความแตกต่างระหว่างความเป็นอันตรายและความเสี่ยง อันตรายคือสิ่งที่มีโอกาสก่อให้เกิดอันตรายหรือความเสียหาย ในขณะที่ความเสี่ยงคือความเป็นไปได้ที่จะก่อให้เกิดอันตรายหรือความเสียหายจริง ตัวอย่างเช่น สระน้ำเป็นอันตรายเพราะอาจทำให้จมน้ำได้ อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงของการที่จะจมน้ำขึ้นอยู่กับความลึกของสระน้ำ การมีไลฟ์การ์ดและความสามารถในการว่ายน้ำของบุคคลนั้นๆด้วย

การประเมินความเสี่ยงของอันตราย
การประเมินความเสี่ยงของอันตรายเป็นการระบุ ประเมิน และควบคุมอันตราย ซึ่งเป็นแนวทางเชิงรุกในการจัดการด้านสุขภาพและความปลอดภัย สามารถใช้ระบุอันตรายที่อาจเกิดขึ้นก่อนที่จะเกิดขึ้นได้

ขั้นตอนแรก : ในการดำเนินการประเมินความเสี่ยงอันตรายคือการระบุอันตรายในที่ทำงาน ซึ่งสามารถทำได้โดยการสังเกตสภาพแวดล้อมในการทำงานและระบุอันตรายที่อาจเกิดได้ เมื่อระบุอันตรายได้แล้ว จำเป็นต้องประเมินเพื่อระบุความเสี่ยงที่เกิดจากอันตรายแต่ละรายการ

ขั้นตอนสอง : ไปคือการควบคุมความเสี่ยงที่เกิดจากอันตรายแต่ละรายการ ซึ่งสามารถทำได้โดยใช้นโยบายข้อควรปฏิบัติด้านความปลอดภัย อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) หรือการควบคุมทางวิศวกรรม

การประเมินความเสี่ยงจากอันตรายเป็นส่วนสำคัญของการจัดการด้านสุขภาพและความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน โดยการระบุอันตรายและการประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากอันตรายแต่ละรายการจะสามารถควบคุมความเสี่ยงและป้องกันไม่ให้เกิดได้

ประเภทของอันตรายในสถานที่ทำงาน

อันตรายมี 4 ประเภทหลัก :
– อันตรายทางกายภาพ
– อันตรายจากสารเคมี
– อันตรายทางชีวภาพ
– อันตรายทางจิตใจ

 อันตรายทางกายภาพและมาตรการควบคุม

อันตรายทางกายภาพหมายถึงอันตรายที่เกิดจากสสารหรือวัตถุเนื่องจากคุณสมบัติทางกายภาพ อันตรายเหล่านี้อาจมองเห็นหรือมองไม่เห็นก็ได้ อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือที่มนุษย์สร้างขึ้นได้เช่นกัน
อันตรายทางกายภาพหลายประเภทที่สามารถเกิดขึ้นได้ในสถานที่ทำงานและที่พบมากที่สุดได้แก่ :

 • การตกจากที่สูง : การตกจากที่สูงเป็นสาเหตุหนึ่งของการบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในที่ทำงาน ผู้ปฏิบัติงานควรใช้อุปกรณ์นิรภัยที่เหมาะสมและปฏิบัติตามหลักปฏิบัติในการทำงานอย่างปลอดภัยเมื่อทำงานบนที่สูง
 • การลื่นล้ม/หกล้ม : การลื่นล้ม การหกล้ม เป็นสาเหตุทั่วไปของการบาดเจ็บในที่ทำงาน ผู้ปฏิบัติงานควรตระหนักถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ทำงานและดำเนินมาตรการการป้องกันเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายดังกล่าว
 • สัมผัสกับสารที่เป็นอันตราย : พนักงานอาจสัมผัสกับสารที่เป็นอันตราย เช่น สารเคมี ฝุ่น หรือควันในขณะทำงาน การปฏิบัติตามหลักปฏิบัติในการทำงานที่ปลอดภัยและการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล(PPE)ที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสนตราย
 • อันตรายจากการยศาสตร์(หลักสรีรศาสตร์) เกิดความผิดปกติของระบบกล้ามเนื้อและกระดูก เช่น กลุ่มอาการ carpal tunnel syndrome หรือการบาดเจ็บที่หลัง ผู้ปฏิบัติงานควรตระหนักถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากหลักสรีรศาสตร์ในสภาพแวดล้อมการทำงานและดำเนินมาตรการการป้องกันเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายดังกล่าว
 • เสียงรบกวน : การสัมผัสกับเสียงดังอาจทำให้สูญเสียการได้ยิน พนักงานควรใช้อุปกรณ์ป้องกันการได้ยินเมื่อทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดัง
 • อุณหภูมิร้อนและความเย็น : การสัมผัสกับอุณหภูมิที่สูงเกินไปอาจทำให้เกิดความเครียดจากความร้อนหรือความเย็น ผู้ปฏิบัติงานควรใช้ความระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับอุณหภูมิที่สูงเกินไป
 • แสงสว่าง : แสงที่ไม่เพียงพออาจทำให้ปวดสายตาและปัญหาการมองเห็นอื่นๆ พนักงานควรมีแสงสว่างเพียงพอในพื้นที่ทำงาน
 • ไฟฟ้า : การสัมผัสกับอันตรายจากไฟฟ้าอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต แผลไหม้ หรืออาจถึงแก่ชีวิตได้ พนักงานควรตระหนักถึงอันตรายจากไฟฟ้าที่อาจเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมการทำงานและดำเนินมาตรการการป้องกันเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายดังกล่าว
 • ไฟ : ไฟเป็นหนึ่งในอันตรายทางกายภาพที่อันตรายที่สุด เพราะสามารถแพร่กระจายอย่างรวดเร็วและสร้างความเสียหายเป็นวงกว้าง หากอยู่ในพื้นที่ที่เกิดไฟไหม้ การมีสติและอพยพทันทีเป็นสิ่งสำคัญ อย่าพยายามดับไฟด้วยตัวเอง ให้โทรแจ้ง 199 และให้ผู้ที่ชำนาญจัดการแทน
 • น้ำท่วม : น้ำท่วมเป็นอีกหนึ่งอันตรายทางกายภาพที่อาจเกิดขึ้นอย่างกะทันหันโดยไม่มีการเตือนล่วงหน้า หากอาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม สิ่งสำคัญคือต้องวางแผนว่าจะอพยพอย่างไรหากเกิดน้ำท่วม อย่าพยายามขับรถลุยน้ำท่วม ให้มองหาที่สูงแทนและรอความช่วยเหลือ
 • แผ่นดินไหวเป็นภัยทางกายภาพอีกประเภทหนึ่งที่อาจเป็นอันตรายมาก หากอยู่ในพื้นที่ที่อาจเกิดแผ่นดินไหว การรู้ว่าต้องทำอะไรในช่วงเวลานั้นเป็นสิ่งสำคัญ ก้มลงหรือหมอบลงกับพื้น คลุมศีรษะ แล้วจับสิ่งที่แข็งแรงไว้จนกว่าการสั่นสะเทือนจะหยุดลง จากนั้นให้อพยพออกจากพื้นที่ทันทีและอย่ากลับเข้าไปอีกจนกว่าจะประกาศให้ปลอดภัย
 • พายุ(เฮอริเคน)เป็นภัยทางกายภาพอีกประเภทหนึ่งที่สามารถก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมาก หากอาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อพายุ สิ่งสำคัญคือต้องมีแผนว่าจะอพยพอย่างไรหากเกิดพายุขึ้น อย่าพยายามฝ่าพายุออกไป ให้หาที่หลบภัยและรอความช่วยเหลือ

อันตรายทางกายภาพมีหลายสิ่งอยู่ในสถานที่ทำงาน เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่จะต้องตระหนักถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นและดำเนินมาตรการการป้องกันเพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย

อันตรายจากสารเคมี และ มาตรการควบคุม

อันตรายจากสารเคมีหลายประเภทสามารถเกิดได้ในสถานที่ทำงาน อันตรายเหล่านี้บางครั้งพบได้บ่อยกว่าอันตรายอย่างอื่นและอาจเป็นอันตรายมากกว่า สิ่งสำคัญคือต้องตระหนักถึงอันตรายจากสารเคมีประเภทต่างๆ ทั้งหมดที่อาจมีอยู่ในที่ทำงานของคุณ เพื่อที่คุณจะได้ดำเนินมาตรการเพื่อป้องกันตัวเองและเพื่อนร่วมงาน อันตรายจากสารเคมีประเภทต่างๆ ที่พบบ่อยที่สุดที่คุณอาจพบในที่ทำงานมีดังนี้ :

 1. แร่ใยหิน

แร่ใยหินเป็นวัสดุที่ก่อให้เกิดมะเร็งปอดและปัญหาสุขภาพอื่นๆ พบได้ในวัสดุก่อสร้างบางชนิด เช่น ฉนวน ซึ่งสามารถกระจายออกสู่อากาศได้เมื่อวัสดุเหล่านี้ถูกแปลสภาพ การสัมผัสแร่ใยหินเป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างร้ายแรงและเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องดำเนินมาตรการเพื่อหลีกเลี่ยง หากสงสัยว่าได้รับแร่ใยหิน ควรไปพบแพทย์โดยทันที

 1. ตะกั่ว

ตะกั่วเป็นโลหะหนักที่สามารถทำลายสมอง ไต และระบบประสาท การสัมผัสสารตะกั่วอาจทำให้เกิดปัญหาด้านการเรียนรู้และพฤติกรรมอาจถึงแก่ชีวิตได้ สารตะกั่วไม่มีระดับที่ปลอดภัย ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องมีมาตรการป้องกันการสัมผัสสารตะกั่ว

สารตะกั่วพบในผลิตภัณฑ์ต่างๆ มากมาย รวมถึงสี ท่อประปา และแม้แต่อาหารบางประเภท การสัมผัสสารตะกั่วพบส่วนใหญ่ในเด็ก จากการรับประทานฝุ่นหรือดินที่ปนเปื้อน ผู้ใหญ่สัมผัสสารตะกั่วได้จากการทำงานหรืองานที่เกี่ยวข้องกับสารตะกั่ว เช่น การบัดกรีหรือการทำงานกับสีที่มีสารตะกั่ว

3. กรดและเบส (ด่าง)

กรดและเบสอาจเป็นสารเคมี ที่อันตรายอย่างยิ่ง อาจทำให้เกิดการไหม้ การระคายเคืองและกัดกร่อนได้ หากสัมผัสกับกรดหรือเบสโดยตรงต้องไปพบแพทย์ทันที
กรดและเบสมักใช้ในอุตสาหกรรมและการผลิต หากทำงานกับสารเคมีเหล่านี้ สิ่งสำคัญคือต้องใช้ความระมัดระวังเพื่อป้องกันตัวเอง สวมชุดป้องกัน รวมทั้งถุงมือและหน้ากากอนามัย ตรวจสอบให้แน่ใจในกรณีที่สัมผัสสารเคมีโดยไม่ได้ตั้งใจแล้วสามารถเข้าถึงจุดล้างตาฉุกเฉินได้

4. ของเหลวไวไฟ

ของเหลวไวไฟเป็นอีกประเภทหนึ่งของอันตรายจากสารเคมี ของเหลวเหล่านี้สามารถติดไฟได้ง่ายและอาจเป็นอันตรายต่อการทำงานด้วย หากสัมผัสกับของเหลวไวไฟ สำคัญคือต้องไปพบแพทย์ทันที

5. ก๊าซพิษ

ก๊าซพิษอาจเป็นอันตรายอย่างยิ่ง อาจทำให้เกิดปัญหาต่อระบบทางเดินหายใจ เกิดระคายเคืองและถึงขั้นเสียชีวิตได้ สิ่งสำคัญคือต้องรู้วิธีจัดการและจัดเก็บก๊าซพิษอย่างปลอดภัย
ควรเก็บก๊าซพิษไว้ในบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก หากเป็นไปได้ควรเก็บไว้ในภาชนะจัดเก็บเฉพาะ สวมชุดป้องกันเสมอเมื่อจัดการกับก๊าซพิษ ถุงมือ หน้ากากและอุปกรณ์ป้องกันดวงตา หากกำลังทำงานกับแก๊สปริมาณมาก ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีแผนฉุกเฉินในกรณีที่เกิดการรั่วไหลของก๊าซ

5. สารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อน

สารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อนอาจทำให้เกิดการไหม้ ระคายเคือง และการกัดกร่อนได้ สารกัดกร่อนพบได้ในผลิตภัณฑ์ใช้ในครัวเรือนทั่วไป เช่น น้ำยาทำความสะอาดท่อระบายน้ำและน้ำยาทำความสะอาดเตาอบ การสูดดมควันที่มีฤทธิ์กัดกร่อนอาจเป็นอันตรายได้เช่นกัน หากสัมผัสกับสารกัดกร่อน ให้ล้างบริเวณที่ได้รับผลกระทบทันทีด้วยน้ำเย็นเป็นอย่างน้อย 15 นาที หากมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ กรุณาศึกษาฉลากผลิตภัณฑ์หรือติดต่อผู้ผลิตเสมอ

6. สารออกซิไดซ์

สารออกซิไดซ์บางชนิดมีปฏิกิริยารุนแรงจนสามารถทำให้เกิดไฟไหม้หรือระเบิดได้ บางส่วนอาจมีฤทธิ์กัดกร่อน ซึ่งสามารถกัดกร่อนผิวหนังหรือเนื้อเยื่ออื่นๆ ได้ สารออกซิไดซ์บางชนิดเป็นพิษหากกินเข้าไป
โดยรวมคือต้องจัดการกับสารออกซิไดซ์ทั้งหมดด้วยความระมัดระวัง หากสัมผัสกับสารออกซิไดซ์ จะต้องล้างบริเวณนั้นให้สะอาดด้วยสบู่และน้ำ หากสัมผัสในปริมาณมากหรือมีอาการผิดปกติใดๆ ให้ไปพบแพทย์ทันที

7. โลหะมีพิษ

มีหลายวิธีที่โลหะที่เป็นพิษสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ การสูดดมอาจทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ในขณะที่การสัมผัสทางผิวหนังอาจทำให้เกิดการระคายเคืองหรือแผลไหม้ได้ ส่วนกินเข้าไปอาจทำให้เกิดปัญหาระบบทางเดินอาหารอย่างรุนแรง ในบางกรณี การสัมผัสกับสารเหล่านี้อาจถึงแก่ชีวิตได้

การระบุโลหะที่เป็นพิษมักจะทำได้ยาก เนื่องจากอาจจะไม่สามารถระบุชัดเจนในทันที อย่างไรก็ตาม อาการโดยทั่วไปของการได้รับสาร ได้แก่ การระคายเคืองผิวหนัง หายใจลำบากและระบบทางเดินอาหารผิดปกติ หากคิดว่าสัมผัสกับโลหะที่เป็นพิษต้องไปพบแพทย์ทันที

8. ของแข็งไวไฟ

ของแข็งไวไฟเป็นอีกประเภทหนึ่งของอันตรายจากสารเคมี ของแข็งเหล่านี้สามารถติดไฟได้ง่ายและอาจเป็นอันตรายต่อการทำงานด้วย ของแข็งไวไฟอาจรวมถึงสิ่งต่างๆ เช่น ฝุ่น ผง และชิป สามารถทำจากวัสดุหลายชนิด ทั้งโลหะ พลาสติกและสารเคมี เมื่อวัสดุเหล่านี้ได้รับความร้อน จะสามารถติดไฟและไหม้ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งอาจเป็นอันตรายร้ายแรงในที่ทำงานต้องระมัดระวังเพื่อป้องกันและหลีกเลี่ยง
มีบางสิ่งที่สามารถทำได้เพื่อป้องกันไม่ให้ของแข็งไวไฟเกิดติดไฟ

อันดับแรก ควรเก็บให้ห่างจากแหล่งความร้อน เช่น เปลวไฟ เครื่องทำความร้อนและพื้นผิวที่ร้อน ประการที่ 2 ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าเก็บไว้ในที่แห้งและเย็น สิ่งนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้ไฟลุกไหม้ และสุดท้ายควรสวมชุดป้องกันที่เหมาะสมเสมอเมื่อทำงานเกี่ยวกับของแข็งไวไฟ เช่น ถุงมือ แว่นตา และหน้ากากอนามัย

9. ของเหลวที่เป็นพิษ

ของเหลวที่เป็นพิษอาจเป็นอันตรายอย่างยิ่ง อาจทำให้เกิดปัญหาระบบทางเดินหายใจ ระคายเคือง และถึงขั้นเสียชีวิตได้ หากคุณสัมผัสกับของเหลวที่เป็นพิษ สิ่งสำคัญคือต้องไปพบแพทย์ทันที

10. ของเหลวไวไฟ

ของเหลวไวไฟเป็นอีกประเภทหนึ่งของอันตรายจากสารเคมี ของเหลวเหล่านี้สามารถติดไฟได้ง่ายและอาจเป็นอันตรายต่อการทำงานด้วย หากสัมผัสกับของเหลวไวไฟต้องไปพบแพทย์ทันที

11. สารกัมมันตภาพรังสี

การสัมผัสรังสีสามารถก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพหลายอย่าง ตั้งแต่การระคายเคืองผิวหนังเล็กน้อยไปจนถึงเสียชีวิต ความรุนแรงของผลกระทบต่อสุขภาพขึ้นอยู่กับปริมาณรังสีที่ได้รับและระยะเวลาที่สัมผัส การได้รับรังสีในปริมาณสูงเพียงช่วงสั้นๆ ก็สามารถก่อให้เกิดผลกระทบร้ายแรงต่อสุขภาพได้

12. ปรอท

ปรอทเป็นโลหะหนักที่เป็นพิษต่อมนุษย์ มันสามารถทำลายสมอง ไต และปอดได้ การได้รับสารปรอทอาจเกิดจากการสัมผัสกับผลิตภัณฑ์ที่มีสารปรอท เช่น เทอร์โมมิเตอร์หรือจากการรับประทานปลาที่มีสารปรอท หญิงตั้งครรภ์และเด็กเล็กจะมีความเสี่ยงต่อสุขภาพเป็นพิเศษหากสัมผัสสารปรอท สารปรอทสามารถถูกปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมจากโรงไฟฟ้าถ่านหินและแหล่งอื่นๆ

หากคุณทำงานกับสารเคมีเหล่านี้ สิ่งสำคัญคือต้องใช้ความระมัดระวังเพื่อป้องกันตัวเอง อย่าลืมอ่านฉลากคำเตือนทั้งหมดอย่างละเอียดและปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยทั้งหมด หากมีคำถามเกี่ยวกับสารเคมีเฉพาะ กรุณาสอบถามหัวหน้างานหรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม จำไว้ว่าความปลอดภัยต้องมาก่อน!

อันตรายจากสารเคมีหลายประเภทสามารถเกิดขึ้นได้ในสถานที่ทำงาน อันตรายเหล่านี้บางอย่างพบได้บ่อย และอาจเป็นอันตราย สิ่งสำคัญคือต้องตระหนักถึงอันตรายจากสารเคมีประเภทต่างๆ ทั้งหมดที่อาจมีอยู่ในที่ทำงานเพื่อที่จะได้ดำเนินการเพื่อป้องกันตัวเองและเพื่อนร่วมงานของคุณ

 อันตรายทางชีวภาพและมาตรการควบคุม

อันตรายทางชีวภาพสามารถก่อให้เกิดอันตรายหรือความเสียหายต่อบุคคล ทรัพย์สิน หรือสิ่งแวดล้อม เนื่องจากการสัมผัสกับสารชีวภาพ ตัวอย่างของอันตรายทางชีวภาพ :

1. แบคทีเรีย

เมื่อมาถึงที่ทำงาน หนึ่งในอันตรายที่พบบ่อยที่สุดคือแบคทีเรีย แบคทีเรียเป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวขนาดเล็กที่สามารถก่อให้เกิดโรคได้ แม้ว่าแบคทีเรียบางชนิดจำเป็นต่อสุขภาพของแต่างชนิดก็สามารถทำให้เราป่วยได้แบคทีเรียสามารถเข้าสู่ร่างกายของเราผ่านทางบาดแผลและทางการหายใจเข้าทางจมูกและปากได้อีกด้วย เมื่อเข้าไปในร่างกายของเราแล้ว แบคทีเรียสามารถเพิ่มจำนวนและก่อให้เกิดความเจ็บป่วยได้ อาการของการติดเชื้อแบคทีเรียจะแตกต่างกันไปตามชนิดของแบคทีเรีย อาจมีไข้ ท้องร่วง อาเจียน และปวดท้อง การติดเชื้อแบคทีเรียในกรณีที่รุนแรงอาจทำให้เสียชีวิตได้

2. เชื้อรา

เชื้อราเป็นจุลินทรีย์ชนิดหนึ่งที่สามารถทำให้เกิดการติดเชื้อในมนุษย์ การติดเชื้อเหล่านี้มีตั้งแต่เจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆไปจนขั้นอันตรายถึงชีวิต เชื้อราสามารถพบได้ในสิ่งแวดล้อมต่างๆ ทั้งดิน น้ำ และพืช สำหรับคนที่มีสุขภาพดีเชื้อราบางชนิดสามารถก่อให้เกิดโรคในได้ การติดเชื้อรานั้นรักษาได้ยากเพราะเชื้อราสามารถอาศัยอยู่ในร่างกายมนุษย์และไม่สามารถทำลายด้วยยาปฏิชีวนะ ในบางกรณี อาจต้องผ่าตัดเอาเนื้อเยื่อที่ติดเชื้อออก

ผู้ที่มีระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอมีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อรา หากคุณคิดว่าคุณอาจติดเชื้อรา จำเป็นต้องไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาที่เหมาะสม การติดเชื้อราอาจรุนแรงและถึงแก่ชีวิตได้หากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที

3. ไวรัส

ไวรัสเป็นอนุภาคขนาดเล็กที่สามารถแพร่เชื้อได้ภายในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต ไวรัสสามารถทำให้เกิดโรคต่างๆ ในมนุษย์ ตั้งแต่โรคไข้หวัดไปจนถึงโรคร้ายแรงอย่างโรคเอดส์ ไวรัสส่วนใหญ่ไม่เป็นอันตราย แต่บางชนิดอาจทำให้ถึงตายได้ สำหรับการติดเชื้อไวรัสไม่มีวิธีรักษา แต่มีบางชนิดสามารถรักษาได้ เช่น เอชไอวีและไข้หวัดใหญ่ไวรัสแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก: DNA ไวรัส และ RNA ไวรัส  DNA มีสารพันธุกรรมที่ทำจาก Deoxyribonucleic acid (DNA)  ส่วน RNA มีสารพันธุกรรมที่ทำจาก Ribonucleic acid (RNA)

4. โปรโตซัว

โปรโตซัวเป็นอันตรายทางชีวภาพที่ร้ายแรง พวกมันมีส่วนทำให้เกิดโรคต่างๆ เช่น มาลาเรีย อะมีเบียซิส และไจอาร์ไดอาซิส โปรโตซัวสามารถปนเปื้อนในอาหารและน้ำ ทำให้เกิดการระบาดของโรคระบบทางเดินอาหาร ในบางกรณี โปรโตซัวอาจก่อให้เกิดโรคที่เป็นอันตรายถึงชีวิตได้

คุณสามารถป้องกันตัวเองจากโปรโตซัวโดย ขั้นแรก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปรุงอาหารอย่างถูกต้อง โปรโตซัวมักพบในน้ำที่ปนเปื้อน ดังนั้นจึงควรต้มหรือกรองน้ำก่อนดื่ม ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับดินหรือน้ำที่ปนเปื้อน หากสัมผัสกับวัสดุที่ปนเปื้อน ต้องล้างมือให้สะอาด สุดท้าย หากกำลังเดินทางไปยังพื้นที่ที่อาจมีโปรโตซัวอยู่ ต้องมีความระมัดระวังไม่ให้ยุงกัด เนื่องจากยุงสามารถแพร่เชื้อโปรโตซัวบางชนิดได้

การปฏิบัติตามคำแนะนำง่ายๆ เหล่านี้สามารถช่วยป้องกันตนเองจากอันตรายของโปรโตซัวได้ อย่างไรก็ตาม ตระหนักไว้เสมอว่าโปรโตซัวสามารถเป็นภัยคุกคามที่ร้ายแรงได้ ดังนั้นจึงควรปรึกษากับแพทย์ผู้ชำนาญการเสมอหากมีข้อสงสัยใดๆ

5. ปรสิต

ปรสิตมีหลายประเภทและสามารถพบได้ในสภาพแวดล้อมต่างๆ ปรสิตสามารถทำให้เกิดโรคต่างๆ มากมาย ซึ่งบางชนิดอาจถึงแก่ชีวิตได้ ผู้คนส่วนใหญ่คิดว่าปรสิตมีผลกระทบต่อสัตว์เท่านั้น แต่ปรสิตหลายชนิดสามารถแพร่เชื้อสู่คนได้ ซึ่งบางชนิดอาจเป็นอันตรายได้ 

การรู้เกี่ยวกับอันตรายทางชีวภาพประเภทต่างๆ เหล่านี้สามารถช่วยให้หลีกเลี่ยงและป้องกันตนเองจากความเสี่ยงต่อสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นได้ คุณต้องไปพบแพทย์ทันทีหากคุณคิดว่าคุณอาจได้รับอันตรายเหล่านี้

 อันตรายทางจิตใจและมาตรการควบคุม

อันตรายทางจิตใจ คือ อันตรายหรือความเสียหายต่อบุคคล ทรัพย์สิน หรือสิ่งแวดล้อมอันเป็นผลมาจากการได้รับความเครียดทางจิตใจ ตัวอย่างของอันตรายทางจิตใจ :

1. การกลั่นแกล้ง

การกลั่นแกล้ง รังแกกันในที่ทำงานอาจนำไปสู่อันตรายทางจิตใจมากมาย อันตรายประการแรกคือสามารถนำไปสู่ความเครียดได้ เมื่อถูกกลั่นแกล้งอยู่ตลอดเวลา อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพจิตและความเป็นอยู่ที่ดี คุณอาจเริ่มรู้สึกวิตกกังวล หดหู่ หรือแม้กระทั่งคิดฆ่าตัวตาย หากคุณไม่ระวัง การกลั่นแกล้งอาจนำไปสู่การใช้สารเสพติดได้เช่นกัน คนที่ถูกกลั่นแกล้งมักจะหันไปพึ่งยาหรือแอลกอฮอล์เพื่อรับมือกับความเจ็บปวด อันตรายทางจิตใจอีกประการหนึ่งของการกลั่นแกล้งในที่ทำงานคือสามารถนำไปสู่การแยกตัวออกจากสังคม

เมื่อคุณถูกเยาะเย้ยและทำให้รู้สึกต่ำลงอยู่ตลอดเวลา คุณอาจเริ่มแยกตัวจากการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม คุณอาจกลัวที่จะพูดหรือเข้าร่วมกิจกรรมเพราะไม่อยากถูกขายหน้า สิ่งนี้สามารถนำไปสู่ความเหงาและรู้สึกเหมือนไม่มีใครหากคุณหรือคนที่คุณรู้จักถูกกลั่นแกล้งในที่ทำงาน สามารถทำได้2-3 อย่าง ขั้นแรกให้พยายามพูดคุยกับบุคคลที่กลั่นแกล้ง อาจเป็นเรื่องยาก แต่สิ่งสำคัญคือต้องพยายามแก้ไขปัญหา สามารถพูดคุยกับหัวหน้างานหรือแผนกทรัพยากรบุคคลหากไม่ได้ผล พวกเขาสามารถช่วยตรวจสอบสถานการณ์และดำเนินการหากจำเป็น

สุดท้าย สามารถขอความช่วยเหลือจากที่ปรึกษาเฉพาะหรือนักบำบัด พวกเขาสามารถให้การสนับสนุนและคำแนะนำแก่เพื่อช่วยให้คุณรับมือกับสถานการณ์ได้

2. การล่วงละเมิด

เป็นเรื่องปกติในที่ทำงานทุกวันนี้ คุณกำลังนั่งอยู่บนเก้าอี้ กำลังคิดเรื่องธุรกิจ มีคนจากอีกฝั่งของห้องแสดงความคิดเห็นในเชิงลามกมาทางคุณ ด้วยความตกใจ ไม่รู้ว่าจะตอบสนองอย่างไร นี่เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งของวิธีการมากมายที่ผู้คนสามารถถูกล่วงละเมิดในที่ทำงานของตน แม้ว่าการล่วงละเมิดทางเพศเป็นรูปแบบการล่วงละเมิดที่พบได้บ่อยที่สุดในที่ทำงาน แต่ก็มีประเภทอื่นๆ เช่นกัน การล่วงละเมิดทางเชื้อชาติ การล่วงละเมิดทางศาสนา และการล่วงละเมิดตามความพิการ

การล่วงละเมิดในที่ทำงานอาจส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพจิตของแต่ละคน อาจนำไปสู่ความวิตกกังวล ภาวะซึมเศร้า และโรคเครียดหลังเหตุการณ์สะเทือนใจ (Post-Traumatic Stress Disorder :PTSD) หากคุณถูกคุกคามในที่ทำงาน คุณต้องขอความช่วยเหลือ พูดคุยกับเพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัวที่ไว้ใจได้เกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้น คุณยังสามารถติดต่อนักบำบัดหรือที่ปรึกษาเพื่อช่วยจัดการกับผลกระทบทางจิตใจจากการคุกคามในที่ทำงาน จำไว้ว่าในเรื่องนี้ไม่ได้มีคุณคนเดียว มีความช่วยเหลือรอการติดต่อจากคุณเสมอ

3. ความเครียด

ความเครียดเป็นภัยต่อจิตใจอันดับหนึ่งในที่ทำงาน มันสามารถนำไปสู่ปัญหาต่าง ๆ รวมถึงความวิตกกังวล ซึมเศร้า ความผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร ปวดหัว โรคหัวใจ ความผิดปกติของการนอนหลับ และโรคหลอดเลือดสมอง มีหลายสิ่งที่สามารถทำให้เกิดความเครียดในที่ทำงาน รวมถึงชั่วโมงการทำงานที่ยาวนาน กำหนดการของงานที่กระชั้นชิด ภาระงานหนัก ความไม่มั่นคงในงาน และความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงาน มีหลายสิ่งที่คุณสามารถทำได้เพื่อจัดการกับความเครียดในที่ทำงาน ดังต่อไปนิ้ :

 • หยุดพักระหว่างวัน
 • การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์
 • ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
 • นอนหลับให้เพียงพอ
 • หลีกเลี่ยงคาเฟอีนและแอลกอฮอล์
 • ฝึกเทคนิคการผ่อนคลาย เช่น โยคะหรือการทำสมาธิ

หากคุณรู้สึกหนักใจจากความเครียด สิ่งสำคัญคือต้องขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต ความเครียดหากไม่ได้รับการรักษาอาจนำไปสู่ปัญหาร้ายแรงในที่ทำงานและในชีวิตส่วนตัวของคุณ

4. ความรุนแรง

สามารถนิยามความรุนแรงได้ว่าเป็นการกระทำที่ก้าวร้าว ไม่ว่าจะเป็นทางร่างกายหรือจิตใจ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อทำร้ายหรือฆ่า ซึ่งมันสามารถเกิดขึ้นได้ในที่ทำงาน ที่บ้าน หรือในที่สาธารณะ จากข้อมูลของสถาบันความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ (the National Institute for Occupational Safety and Health : NIOSH) ความรุนแรงเป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตและการบาดเจ็บในที่ทำงาน ซึงในความเป็นจริงมันเป็นสาเหตุการตายอันดับสองของคนงานอเมริกัน รองจากอุบัติเหตุทางรถยนต์เท่านั้น

ปัจจัยหลายอย่างสามารถนำไปสู่ความรุนแรงในที่ทำงาน รวมถึงความเครียดจากงาน การกลั่นแกล้ง และการได้รับความรุนแรงในชุมชน อย่างไรก็ตาม ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งคือประวัติการใช้ความรุนแรงหรือการรุกราน ซึ่งรวมถึงประวัติการใช้ความรุนแรงในครอบครัว การถูกทำร้าย หรืออาชญากรรมรุนแรงอื่นๆ หากคุณมีประวัติการใช้ความรุนแรงหรือพฤติกรรมก้าวร้าว

การขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตเป็นสิ่งสำคัญก่อนที่จะนำไปสู่ความรุนแรงในที่ทำงาน มีแหล่งข้อมูลมากมายที่จะช่วยให้คุณจัดการกับความโกรธและพฤติกรรมก้าวร้าวอย่างถูกวิธี ด้วยการสนับสนุนที่ถูกต้องนั้นจะทำให้สามารถป้องกันความรุนแรงในที่ทำงานก่อนที่จะเกิดขึ้นได้

ลำดับของมาตรการควบคุมอันตราย

มีมาตรการควบคุมที่หลากหลายที่สามารถใช้เพื่อลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอันตราย ประเภทของมาตรการควบคุมที่เหมาะสมที่สุดจะขึ้นอยู่กับอันตรายที่เกี่ยวข้อง มาตรการควบคุมทั่วไป ดังต่อไปนี้ :

 • การควบคุมทางวิศวกรรม
 • การควบคุมด้านการบริหาร
 • อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล

การควบคุมทางวิศวกรรม

การควบคุมทางวิศวกรรมคือการควบคุมที่พยายามกำจัดหรือลดการสัมผัสกับอันตราย โดยการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตัวอย่างของการควบคุมทางวิศวกรรม เช่น:

 • การระบายอากาศ/ไอเสีย เฉพาะจุด
 • เครื่องป้องกัน/การ์ดเครื่อง
 • ราวกันตก

การควบคุมด้านการบริหาร

การควบคุมด้านการบริหาร พยายามที่จะกำจัดหรือลดการสัมผัสกับอันตรายให้น้อยที่สุดโดยการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงาน ตัวอย่างของการควบคุมด้านการบริหาร เช่น:

 • หมุนเวียนตำแหน่งงาน
 • นโยบายและระเบียบปฏิบัติในสถานที่ทำงาน
 • หลักสูตรการฝึกอบรม

อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล PPE

อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (PPE) คือ ชุด อุปกรณ์ หรืออุปกรณ์ที่บุคคลสวมใส่เพื่อป้องกันความเสี่ยงในสภาพแวดล้อมการทำงาน ตัวอย่างของ PPE เช่น :

 • หมวกแข็งนิรภัย
 • แว่นตานิรภัย
 • ที่อุดหู
 • ชุดป้องกัน

เมื่อเข้าใจว่าอันตรายคืออะไร อันตรายประเภทต่างๆ และมาตรการควบคุมต่างๆ ที่สามารถนำมาใช้เพื่อลดความเสี่ยงเหล่านั้นได้ คุณสามารถสร้างสถานที่ทำงานที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นสำหรับตัวคุณเองและพนักงานของคุณ

อันตรายประเภทต่างๆ

นายจ้างมีหน้าที่รับผิดชอบในการระบุอันตราย โดยจัดหมวดหมู่เป็น 5 ประเภท :

 • 3 ประเภทแรก (วัสดุ อุปกรณ์ และสิ่งแวดล้อม) แสดงถึงสภาวะที่เป็นอันตรายที่เป็นสาเหตุเบื้องต้นที่คิดเป็นสัดส่วนเพียงเล็กน้อยของอุบัติเหตุทั้งหมดในที่ทำงาน
 • ประเภทที่ 4 (คน) กล่าวถึงพฤติกรรมของพนักงาน พฤติกรรมของพนักงานแสดงถึงสาเหตุเบื้องต้นที่มีส่วนสนับสนุนหรือก่อให้เกิดอุบัติเหตุในที่ทำงานในอัตราที่สูงขึ้น
 • ประเภทที่ 5 (ระบบ) ระบุจุดอ่อนของระบบการจัดการความปลอดภัย สิ่งเหล่านี้คือต้นตอที่มีส่วนสนับสนุนหรือก่อให้เกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่ในที่สุด

ทบทวนอันตราย 5 ประเภท เหล่านี้ :

วัสดุ:ของเหลว ของแข็ง และก๊าซที่อาจเป็นอันตรายต่อพนักงาน

 • สารเคมีที่เป็นของเหลวและของแข็ง (เช่น กรด เบส ตัวทำละลาย วัตถุระเบิด ฯลฯ) สามารถสร้างผลกระทบที่เป็นอันตรายได้
 • วัตถุดิบ (ของแข็ง เช่น โลหะ ไม้ และพลาสติก) ที่ใช้ในการผลิตสินค้ามักจะซื้อในปริมาณมากและอาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้หลายรูปแบบ
 • ก๊าซ เช่น ไฮโดรเจนซัลไฟด์และมีเทน อาจเป็นอันตรายอย่างยิ่งหากรั่วไหลออกสู่ชั้นบรรยากาศ

อุปกรณ์:เครื่องจักรและเครื่องมือที่ใช้ในการผลิตหรือแปรรูปสินค้า

 • อันตรายจากอุปกรณ์ที่มีการป้องกันอย่างไม่เหมาะสมและจัดให้คนงานอยู่ในเขตอันตรายรอบ ๆ ชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหว อาจทำให้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้
 • การขาดการบำรุงรักษาเชิงป้องกันและแก้ไข จะทำให้เป็นเรื่องยากที่จะตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ทำงานได้อย่างถูกต้อง
 • เครื่องมือที่ใช้งานได้ไม่ดี ซ่อมไม่ถูกวิธี หรือใช้งานไม่ได้ตามวัตถุประสงค์ สิ่งเหล่านี้ล้วนรอเพียงอุบัติเหตุเกิดขึ้นเท่านั้น

สภาพแวดล้อม:พื้นที่ทั่วไปที่พนักงานทำงานอยู่

 • การออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกที่ไม่ดี บรรยากาศที่เป็นอันตราย อุณหภูมิหรือเสียง อาจทำให้เกิดความเครียดได้
 • หากพื้นที่ในที่ทำงานของคุณร้อน เย็นเกินไป เต็มไปด้วยฝุ่น สกปรกหรือเปียกชื้นเกินไป ควรใช้มาตรการเพื่อลดสภาวะที่ไม่พึงประสงค์เหล่านี้ให้เหลือน้อยที่สุด
 • เสียงดังมากเกินไปอาจทำลายการได้ยิน
 • โต๊ะปฏิบัติงานอาจได้รับการออกแบบที่ไม่ถูกต้อง ทำให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย

คน:พนักงาน ผู้จัดการ หัวหน้างาน ในที่ทำงาน

 • พฤติกรรมของพนักงานที่ไม่ปลอดภัย ได้แก่ การใช้วิธีลัดหรือไม่ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล
 • พนักงานที่ทำงานในขณะที่เหนื่อยล้า อยู่ภายใต้ฤทธ์ของยาหรือแอลกอฮอล์ ไม่มีสมาธิ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม คือ “การเดินและการทำงาน อันตราย”

ระบบ:ท้ายที่สุดแล้ว ต้นเหตุของอุบัติเหตุส่วนใหญ่คือ ข้อบกพร่องอย่างน้อยหนึ่งข้อภายในระบบการจัดการความปลอดภัย

 • ฝ่ายบริหารอาจส่งเสริมพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัยโดยไม่ได้ตั้งใจ ตัวอย่างเช่น พวกเขาอาจเพิกเฉยต่อการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัย
 • แผนงาน โปรแกรม นโยบาย กระบวนการ การปฏิบัติ และกฎระเบียบด้านความปลอดภัยไม่เพียงพอหรือขาดหายไป (ทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษรและไม่ได้เขียนเป็นลายลักษณ์อักษร) อาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บ เจ็บป่วย หรือเสียชีวิตในที่ทำงาน

บทสรุป

อันตรายมีอยู่ในทุกสภาพแวดล้อมการทำงาน แต่คุณสามารถสร้างสถานที่ทำงานที่ปลอดภัยขึ้นได้ ด้วยการทำความเข้าใจว่าอันตรายคืออะไรและจะควบคุมได้อย่างไร สิ่งสำคัญคือต้องส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยในที่ทำงานอยู่เสมอ เมื่อทำเช่นนี้ จะสามารถช่วยให้แน่ใจว่าทุกคนยังคงปลอดภัยและมีสุขภาพดีในขณะที่พวกเขากำลังทำงาน กรุณาติดต่อหน่วยงานด้านสุขภาพและความปลอดภัย หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการควบคุมอันตรายหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

เรื่องที่น่าสนใจ

หลักสูตร จป.

หลักสูตรทั่วไป

เซฟตี้ .COM ผู้ให้บริการครบวงจรด้านความปลอดภัยในการทำงาน อบรมความปลอดภัย และ ตรวจรับรองวิศวกรรมในโรงงานอุตสาหกรรม

เพิ่มเพื่อน

Copyright @2024  All Right Reserved – Designed and Developed by เซฟตี้.com