by admin

บริการตรวจระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ Fire alarm system ตามกฎหมายลด 50%

ตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ประจำปี

บริการตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ความถูกต้องในการทำงานของเซ็นเซอร์ ระบบเสียงและแจ้งเตือน ระบบจับควัน รวมถึงการทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ ภายในสถานที่ นอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบการรับสัญญาณและการตอบสนองจากการแจ้งเหตุเพลิงไหม้ โดยการจำลองสถานการณ์ เพื่อประเมินประสิทธิภาพของการตอบสนองตามมาตรฐาน ลงมือตรวจเช็คจากวิศวกรมืออาชีพ

ความสำคัญระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

หากเกิดเหตุเพลิงไหม้ ความเร็วในการรับทราบและการแจ้งเตือนเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เนื่องจากไฟไหม้สามารถลุกลามไปได้อย่างรวดเร็ว

การมีระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ช่วยให้มีการตอบสนองทันทีต่อคนในพื้นที่ที่ต้องทำการอพยพ และจากหน่วยงานดับเพลิงและสามารถประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ เช่น กู้ภัย หรือการช่วยเหลืออื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ซึ่งระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้ที่ดีต้องเป็นไปตาม มาตรฐาน NFPA 72 โดยเครือข่ายอุปกรณ์ต้องติดตั้งครอบคลุมทั่วพื้นที่อาคารเพื่อให้มีการตรวจจับอย่างทั่วถึง แผงตู้ควบคุม และ ระบบเตือนภัยต้องสามารถเปิดใช้งานได้เองอัตโนมัติเมื่อเซ็นเซอร์ตรวจพบไฟไหม้ เพื่อให้สามารถแจ้งเตือนได้เร็วที่สุด

อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ด้วยมือ

ใช้บริการตรวจระบบไฟอลามกับเราดีอย่างไร

อุปกรณ์ทำงานมีมาตรฐาน

อุปกรณ์ในการตรวจสอบของเรามีความทันสมัย และได้รับการรับรองสอบเทียบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025

คุณสมบัติผู้ตรวจสอบ ตามกฎหมาย

ทีมตรวจสอบขอเราเป็น วิศวกรเครื่องกล มีใบกว. และได้รับอนุญาตการตรวจสอบระบบตามกฎหมาย พร้อมประสบการณ์ตรวจระบบมากกว่า 10 ปี

ออกใบรับรองการตรวจ

หลังการตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ เราจะออกใบรายงานตรวจสอบพร้อมข้อเสนอแนะ ฉบับภาษาไทย 1 ฉบับ

บริการตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ของเรา ลด50%

สามารถเลือกใช้บริการที่ตรงกับความต้องการของคุณ เราพร้อมเดินทางให้บริการ 77 จังหวัด

ตรวจตู้สัญญาณแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้

01 : ตรวจ Fire Alarm ประจำปี

เปลี่ยนแบตเตอรี่อุปกรณ์แจ้งเตือน

02 : บำรุงรักษา (PM)

ติดตั้งระบบเเจ้งเหตุเพลิงไหม้

03 : ติดตั้ง ซ่อมแซม

ตู้ควบคุมสัญญาณระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ต้องตรวจอะไรบ้าง

ตู้ควบคุมสัญญาณระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm Control Panel) คือระบบที่ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ จะแสดงผลการตอบสนองของอุปกรณ์ตรวจจับ และส่งสัญญาณแจ้งเหตุไปตามตำแหน่งต่างๆที่กำหนด

 • ตรวจชุดจ่ายไฟให้กับระบบทั้งหมด
 • ตรวจเช็คแหล่งจ่ายไฟ (VAC.) และ (VDC.) วัดค่ากระแสไฟ
 • ทดสอบประสิทธิภาพการจ่ายไฟ และ แบตเตอรี่
 • เช็คหลอดไฟ (LED) บอกสถานะต่างๆ
 • ตรวจปุ่มการทำงานเบื้องต้น 
 • ตรวจเช็คฟังก์ชัน (Function) การทำงานของระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

ปัญหาเกี่ยวกับระบบไฟอลาม ที่พบได้บ่อย

การใช้งานระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้อาจต้องพบกับปัญหาต่างๆ ซึ่งทำให้ระบบดำเนินการไม่เป็นไปตามความต้องการหรือมีประสิทธิภาพต่ำลง จึงควรมีการตรวจสอบระบบไฟอลามอยู่เสมอเพื่อลดปัญหาเหล่านี้

 1. แจ้งเตือนช้า : ระบบอาจมีความล่าช้าในการตรวจจับเหตุการณ์เพลิงไหม้หรือการส่งสัญญาณเตือนที่มีประสิทธิภาพลดลง
 2. การเเจ้งเตือนไม่ถูกต้อง : ระบบผิดพลาดในการตรวจจับหรือตีความข้อมูล ทำให้มีการแจ้งเตือนเกิดขึ้นโดยไม่จำเป็นหรือไม่ถูกต้อง
 3. เสียงแจ้งเตือนเบา : เกิดจากระบบของกระดิ่งแจ้งเตือนทำงานไม่ปกติ สาเหตุอาจเกิดจากไม่ได้ทำความสะอาดมานานจนเกิดฝุ่นเกาะ ส่งผลให้การทราบถึงสัญญาณเตือนช้า
 4. ระบบเเจ้งเตือนไม่ทำงาน : เป็นปัญหาที่ไม่ควรเกิดขึ้นมากที่สุด ต้นเหตุอาจเกิดจาก detector ไม่ทำงาน องค์กรควรมีแผนการตรวจเช็คระบบตามระยะเวลาขององค์กรอย่างสม่ำเสมอ ไม่ต้องรอตรวจเช็คเป็นรอบประจำปี
 5. ติดตั้งระบบเเจ้งเตือนไม่ทั่วถึง : ในการติดตั้งหากติดตั้งไม่ครอบคลุม เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นในจุดที่เครื่องตรวจจับไม่สามารถรับสัญญาณได้ ทำให้ไม่มีการแจ้งเตือน ซึ่งจะส่งผลต่อการตอบสนองต่อเหตุที่ล่าช้า
ไฟแจ้งเตือนเพลิงไหม้
เซ็นเซอร์ตรวจจับควันไฟ

ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้แบบใด เหมาะกับขนาดสถานที่ของคุณ

ระบบเเจ้งเหตุ Conventional System

1. พื้นที่ขนาดเล็ก

ในพื้นที่ขนาดเล็กเหมาะกับ ” ระบบการแจ้งเหตุเป็นโซน (Conventional System) ”  ในการติดตั้งจะแบ่งพื้นที่การควบคุมออกเป็นส่วนหรือโซนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อให้ระยะการตรวจจับครอบคลุมทุกพื้นที่ แต่ในการรับข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่ที่เกิดเหตุจะเป็นแบบพื้นที่วงกว้าง ไม่สามารถระบุจุดที่เกิดเหตุได้โดยตรง อาจจะต้องมีการตรวจสอบจุดเหล่านั้นอีกครั้งหนึ่ง ระบบนี้มักถูกใช้ในอาคารที่มีขนาดเล็กๆ โดยเฉพาะในการควบคุมพื้นที่ที่ไม่ซับซ้อนมากเกินไป

2. พื้นที่ขนาดใหญ่

สำหรับพื้นที่ขนาดใหญ่เหมาะกับ ” ระบบแจ้งเหตุที่ระบุตำแหน่ง (Addressable System) ” ระบบนี้มีความสามารถในการระบุตำแหน่งที่เกิดเหตุที่แน่นอน เช่น การระบุชั้นหรือพื้นที่ที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้น เมื่อทราบข้อมูลเหล่านี้ การเข้าระงับเหตุและการอพยพบุคคลออกจากพื้นที่จะสามารถดำเนินไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ในระบบนี้จะมีการติดตั้ง อุปกรณ์ตรวจจับ (Addressable Device) เพื่อระบุตำแหน่ง เป็นระบบที่นิยมใช้กัน และเหมาะสมกับสถานที่ที่มีขนาดใหญ่ แต่ถึงอย่างนั้นก็มีราคาค่อนข้างสูง

ระบบแจ้งเหตุที่ระบุตำแหน่ง
NFPA-LOGO

NFPA (National Fire Protection Association)

logo-วศท

มาตรฐาน วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.)

ทีมงานวิศวกรชำนาญเฉพาะด้าน ตรวจสอบ Fire Alarm ตามมาตรฐาน NFPA และ วสท. 

พร้อมเดินทางให้บริการตรวจสอบถึงสถานที่ ทั่วไทย จากทีมวิศวกรมืออาชีพ และอุปกรณ์ตรวจสอบที่ได้มาตรฐานสากล ในราคาย่อมเยา

คำถามที่พบบ่อย

สำหรับระยะเวลาให้การตรวจสอบระบบแจ้งเตือนไฟไหม้ทางกฎหมายกำหนดปีละ 1 ครั้ง แต่ในทางปฏิบัติองค์กร หรือเจ้าของพื้นที่ที่มีระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ควรมีทีมช่างที่คอยตรวจสอบระบบซึ่งต้องตรวจอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

 1. เซ็นเซอร์ (Sensor): เป็นอุปกรณ์ตรวจจับการเกิดเหตุเพลิงไหม้ ที่ติดตั้งตามทั่วอาคารหรือพื้นที่ เซ็นเซอร์มีหลายประเภทเพื่อให้สามารถตรวจจับได้ทุกชนิดของอัคคีภัย เช่น เซ็นเซอร์ตรวจจับควัน (Smoke Detector), เซ็นเซอร์ตรวจจับความร้อน (Heat Detector), และ เซ็นเซอร์ตรวจจับเปลวไฟ (Flame Detector)
 2. แผงควบคุม (Control Panel): เป็นชุดควบคุมกลางที่รับสัญญาณจากเซ็นเซอร์และเปิดใช้งานระบบเตือนภัยเมื่อตรวจพบเหตุเพลิงไหม้
 3. ระบบเตือนภัย (Alarm System): เป็นระบบที่ทำงานเมื่อตรวจพบเหตุเพลิงไหม้ สามารถแจ้งเตือนผ่านเสียงและ/หรือภาพได้ เช่น เสียงเตือนภัยที่ดังทั่วทั้งอาคารหรือบริเวณนั้น หรือสัญญาณเตือนภัยด้วยภาพ เช่น การกระพริบของไฟ
 4. ปุ่มกดและปุ่มดึงแบบแมนนวล (Switch): เป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้งไว้ทั่วอาคารหรือพื้นที่ เพื่อช่วยให้ผู้คนสามารถเปิดใช้งานระบบเตือนภัยในกรณีฉุกเฉิน
 5. พลังงานสำรอง (Backup Power): ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยมักจะมีแหล่งจ่ายไฟสำรอง เช่น แบตเตอรี่ เพื่อให้ระบบยังคงทำงานได้ในกรณีที่มีการขาดไฟฟ้า
 6. ระบบระงับอัคคีภัย: บางระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยอาจรวมระบบระงับอัคคีภัย เช่น ระบบสปริงเกลอร์ เพื่อช่วยควบคุมหรือดับเหตุเพลิงไหม้ในกรณีฉุกเฉิน

ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้คือระบบที่ออกแบบมาเพื่อช่วยในการตรวจจับและแจ้งเหตุเพลิงไหม้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เป้าหมายหลักของระบบนี้คือการเพิ่มประสิทธิภาพในการตอบสนองต่อเหตุการณ์เพลิงไหม้ เพื่อลดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สิน ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้มักประกอบด้วยเซ็นเซอร์ตรวจจับควันหรือความร้อนในพื้นที่ที่เสี่ยง ระบบจะระบุหรือส่งสัญญาณเตือนเมื่อมีความเสี่ยงของเพลิงไหม้เกิดขึ้น

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับหลักสูตรอบรมของเราสามารถติดต่อเราผ่านทาง

 1. โทรศัพท์ : 064-958-7451
 2. อีเมล : [email protected]
 3. Line

บริการตรวจรับรองที่นิยม

เรามีประสบการณ์ในการตรวจสอบกว่า 100 รายการ พร้อมเครื่องมือที่มีมาตรฐาน สร้างความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำระดับประเทศอย่างมากกมาย

01

ตรวจสอบระบบไฟฟ้า

ตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปี ระบบไฟฟ้าในอาคาร บ้าน ตึก โรงงาน ตามมาตรฐานสากล

02

ตรวจสอบระบบดับเพลิง

ตรวจสอบระบบดับเพลิง ทดสอบระบบปั๊มน้ำ โดยวิศวกรมืออาชีพ

03

ตรวจสอบอาคาร

บริการตรวจสอบอาคาร อุปกรณ์ในตัวอาคาร ตามกฎหมาย ของทั้งอาคาร 9 ประเภท

เซฟตี้.com
บริการช่วยเหลือ

เลขที่: 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้น 23 Vibhavadi Rangsit Rd, Chom Phon, Chatuchak, Bangkok 10900

เซฟตี้ .COM ผู้ให้บริการครบวงจรด้านความปลอดภัยในการทำงาน อบรมความปลอดภัย และ ตรวจรับรองวิศวกรรมในโรงงานอุตสาหกรรม

เพิ่มเพื่อน

Copyright @2024  All Right Reserved – Designed and Developed by เซฟตี้.com