by admin

ตรวจสอบเครน ปจ.1 ปจ.2 ตามหลักสากล พร้อมออกใบรับรองจากวิศวกรมืออาชีพ

ตรวจเครน ปั้นจั่น ประจำปีตามกฎหมาย

การตรวจสอบเครน เป็นการรักษามาตรฐานความปลอดภัยและประสิทธิภาพการทำงาน ในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น การก่อสร้าง, การผลิต, และการขนส่ง มักมีการใช้เครนเป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกในการยกสิ่งของ ซึ่งเครนมีหลายประเภทและแต่ละประเภทมีลักษณะการใช้งานและการตรวจสอบที่แตกต่างกันไป คุณสามารถเลือกใช้บริการตรวจเครนตามความต้องการของธุรกิจของคุณได้จากเรา 

ทำไมต้องตรวจสอบเครน

ตรวจเครน

ใช้บริการตรวจสอบเครนกับเราดีอย่างไร

อุปกรณ์ทำงานมีมาตรฐาน

อุปกรณ์ในการตรวจสอบของเรามีความทันสมัย และได้รับการรับรองสอบเทียบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025

คุณสมบัติผู้ตรวจสอบ ตามกฎหมาย

ทีมตรวจสอบขอเราเป็น วิศวกรเครื่องกล มีใบกว. และได้รับอนุญาตจากรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานตามมาตร 9 ทุกคน

ออกใบรับรองการตรวจ

หลังการตรวจสอบเครน ปั้นจั่น เราจะออกใบรับรองการตรวจสอบ ฉบับภาษาไทย 1 ฉบับ

ประเภทปั้นจั่น ที่นิยมตรวจสอบ

ตรวจโอเวอร์เฮดเครน

1. ปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ (ปจ1)

” ปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ ” หมายถึง ปั้นจั่นที่มีระบบควบคุมและเครื่องต้นกำลังภายในตัวเครื่อง โดยมีการติดตั้งอยู่บนโครงสร้างสูง เช่น หอสูง ขาตั้ง หรือล้อเลื่อน

ตัวอย่าง : ลิฟท์ขนส่ง, ปั้นจั่นขาสูง, โอเวอร์เฮดเครน, รอกโซ่

2. ปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่ (ปจ2)

” ปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่ ” หมายถึง ปั้นจั่นที่มีระบบควบคุมและเครื่องต้นกำลังภายในตัวเครื่อง ซึ่งติดตั้งอยู่บนยานพาหนะที่สามารถเคลื่อนที่ได้

ตัวอย่าง : รถเฮี๊ยบ, รถเครน, Crawler Crane, เรือเครน

จัดโปรโมชั่นพิเศษ ลด50%

ปจ. 1

ราคาเริ่มต้น 1,500 / ตัว

ปจ. 2

ราคาเริ่มต้น 2,500 / คัน

โทรศัพท์ : 064 958 7451

ควรตรวจเครน บ่อยแค่ไหน

ตามที่ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่น พ.ศ. 2554 กำหนดให้มีการตรวจสอบเครนทุก 3 เดือน, 6 เดือน จนถึง 1 ปี ตามประเภทและรูปแบบการใช้งาน ซึ่งแบ่งแยกได้เป็น 4 กรณีดังนี้

1. เครนสำหรับงานก่อสร้าง

 • พิกัดไม่เกิน 3 ตัน ต้องทำการทดสอบทุก 6 เดือน
 • พิกัดมากกว่า 3 ตัน ต้องทำการทดสอบทุก 3 เดือน

2. เครนสำหรับงานอื่นๆ

 • พิกัด 1 ตันถึงไม่ถึง 3 ตัน ต้องทำการทดสอบทุก 1 ปี
 • พิกัดมากกว่า 3 ตัน แต่ไม่เกิน 50 ตัน ต้องทำการทดสอบทุก 6 เดือน
 • พิกัดมากกว่า 50 ตัน ต้องทำการทดสอบทุก 3 เดือน

3. เครนที่ไม่มีพิกัดยก จะต้องมีวิศวกรเป็นผู้กำหนดน้ำหนักยก

4. เครนที่ไม่มีการใช้งานนาน 6 เดือน ต้องทำการทดสอบใหม่ก่อนใช้งาน

ตรวจเครนบ่อยแค่ไหน

การตรวจสอบปั้นจั่น/เครน ตรวจอะไรบ้าง

ในการตรวจสอบของเรา จะตรวจตามข้อกำหนดตามด้านล่าง ซึ่งจะช่วยให้เครนหรือปั้นจั่นมีการทำงานอย่างมั่นคงและปลอดภัยในการใช้งานทุกครั้ง และเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นในสถานที่ทำงาน

01
ตรวจสอบสภาพโครงสร้างหลักของปั้นจั่น

 • ตรวจสอบสภาพน๊อตและการคลายตัว
 • ตรวจสอบรอยเชื่อม

02
ตรวจสอบระบบต้นกำลังเครน

 • ตรวจสอบระบบเชื้อเพลิง
 • ตรวจสอบระบบหล่อลื่น
 • ตรวจสอบระบบระบายความร้อน
 • ตรวจสอบระบบควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า
 • ตรวจสอบระบบต่อกำลังและระบบเบรก

03
ตรวจสอบการเคลื่อนที่ของเครนหรือปั้นจั่น

 • ตรวจสอบชุด Limit Switches
 • ตรวจสอบการทำงานชุดควบคุมพิกัดการยก

04
ตรวจสอบสลิงเครน

 • ตรวจสอบม้วนรอก
 • ตรวจสอบเส้นผ่าศูนย์กลางสลิง
 • ตรวจสอบโซ่
 • ตรวจสอบการชำรุดเสียหาย

05
ตรวจสอบระบบเตือน /สัญญาณ

 • ตรวจสอบไฟเตือน
 • ตรวจสอบสัญญาณเสียง
 • ตรวจสอบความสว่างของไฟเตือน
 • ระบบเสียงเตือนต้องได้ยินชัดเจน

06
ทดสอบพิกัดการยก (Load test)

 • ใช้น้ำหนักจริงเพื่อทดสอบการยกอย่างปลอดภัย

ประโยชน์การตรวจสอบปั้นจั่น

การตรวจสอบเครนมีประโยชน์มากมายทั้งในด้านความปลอดภัยและประสิทธิภาพของการทำงาน ดังนี้:

 1. ความปลอดภัยของงาน: เครนเป็นเครื่องจักรที่ใช้ในการยกของหนัก การตรวจสอบเครนเป็นการตรวจสอบว่าเครนมีสภาพพร้อมทำงานอย่างปลอดภัยหรือไม่ การตรวจสอบสามารถช่วยค้นพบปัญหาหรือความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเป็นอันตรายได้ล่วงหน้า เช่น ชิ้นส่วนที่สึกหรอ, การสลายตัวของวัสดุ, ระบบเบรกที่ไม่ทำงานอย่างถูกต้อง เป็นต้น

 2. ประสิทธิภาพของการทำงาน: การตรวจสอบเครนช่วยให้รู้ว่าเครนทำงานอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ โดยการตรวจสอบระบบต่างๆ เช่น ระบบไฮดรอลิก, ระบบเชื้อเพลิง, ระบบเบรก เป็นต้น จะช่วยให้เครนทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

 3. ประหยัดค่าใช้จ่าย: การตรวจสอบเครนเป็นการป้องกันความเสียหายและการเสียเวลาในการซ่อมแซม เนื่องจากปัญหาที่ค้นพบจะได้รับการแก้ไขในระยะเริ่มต้น ซึ่งสามารถลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมหรือการบำรุงรักษา

 4. รักษาคุณภาพงาน: การทำงานกับเครนที่มีสภาพดีช่วยให้งานที่ดำเนินไปมีคุณภาพสูงขึ้น โดยลดความเสี่ยงในการเกิดความเสียหายหรือความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการก่อสร้าง

 5. ประหยัดเวลา: การตรวจสอบเครนเป็นการลงทุนในการป้องกันปัญหาในระยะยาว ซึ่งช่วยประหยัดเวลาในการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และช่วยลดเวลาในการหยุดงานเพื่อการซ่อมแซมหรือบำรุงรักษาในระหว่างดำเนินการ

ประสบการณ์ตรวจสอบปั้นจั่น

เรามีประสบการณ์ตรวจสอบปั้นจั่น ทั้งประเภท ปจ.1 ปจ.2 รวมกว่า 1000 ตัว ด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัยได้มาตรฐานสากล  พร้อมทีมวิศวกรมืออาชีพเฉพาะด้านที่ผ่านการอนุญาตตามกฎหมาย ทำให้ได้รับความไว้วางในจากลูกค้าชั้นนำมากมาย

จำนวนปั้นจั่นที่ตรวจสอบ
0 +

คำถามที่พบบ่อย

Load Testing คือกระบวนการทดสอบระบบโดยการเพิ่มปริมาณการโหลดของระบบจนถึงจุดลิมิต โดยจุดหมายหลักคือการค้นหาข้อบกพร่อง (Defect) ของระบบ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่อง Memory Leak, คุณภาพของโค้ด, หรือการจัดการหน่วยความจำ รวมถึงช่วยในการกำหนดขีดจำกัดสำหรับองค์ประกอบอื่นๆ ในระบบ เช่น ฐานข้อมูล, ฮาร์ดแวร์ และเครือข่าย อีกทั้งยังช่วยให้เราเข้าใจว่าจุดไหนของระบบที่จำเป็นต้องปรับปรุงเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

เครนคือเครื่องจักรที่ใช้สำหรับยกและขนของหนัก โดยทั่วไปใช้ในงานก่อสร้างหรืองานที่เกี่ยวข้องกับการยกของหนักได้โดยตรง เช่น ในการย้ายวัสดุหนัก เลื่อนตำแหน่งของวัสดุ หรือในกระบวนการก่อสร้างต่างๆ

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับหลักสูตรอบรมของเราสามารถติดต่อเราผ่านทาง

 1. โทรศัพท์ : 064-958-7451
 2. อีเมล : [email protected]
 3. Line

บริการตรวจรับรองที่นิยม

เรามีประสบการณ์ในการตรวจสอบกว่า 100 รายการ พร้อมเครื่องมือที่มีมาตรฐาน สร้างความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำระดับประเทศอย่างมากกมาย

01

ตรวจสอบระบบไฟฟ้า

ตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปี ระบบไฟฟ้าในอาคาร บ้าน ตึก โรงงาน ตามมาตรฐานสากล

02

ตรวจสอบระบบดับเพลิง

ตรวจสอบระบบดับเพลิง ทดสอบระบบปั๊มน้ำ โดยวิศวกรมืออาชีพ

03

ตรวจสอบอาคาร

บริการตรวจสอบอาคาร อุปกรณ์ในตัวอาคาร ตามกฎหมาย ของทั้งอาคาร 9 ประเภท

เซฟตี้.com
บริการช่วยเหลือ

เลขที่: 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้น 23 Vibhavadi Rangsit Rd, Chom Phon, Chatuchak, Bangkok 10900

เซฟตี้ .COM ผู้ให้บริการครบวงจรด้านความปลอดภัยในการทำงาน อบรมความปลอดภัย และ ตรวจรับรองวิศวกรรมในโรงงานอุตสาหกรรม

เพิ่มเพื่อน

Copyright @2024  All Right Reserved – Designed and Developed by เซฟตี้.com