by admin

ใครบ้างที่ต้อง อบรมนั่งร้าน อบรมนั่งร้าน มีกี่แบบ จัดโปรโมชั่นลด 50%

อบรมนั่งร้านคืออะไร?

นั่งร้านเป็นโครงสร้างชั่วคราวที่ให้การเข้าถึงและแท่นทำงานที่ปลอดภัยเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานบนที่สูง และยังช่วยเก็บวัสดุและเครื่องมือในปริมาณที่จำกัด นั่งร้านมีการใช้งานที่หลากหลาย ใช้ในกิจกรรมก่อสร้าง ดัดแปลง บำรุงรักษาตามปกติและปรับปรุงใหม่ การใช้นั่งร้านให้สภาพการทำงานที่ปลอดภัยและสะดวกกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการเตรียมการทำงานทั่วไป เช่น การใช้บันได การทำงานแบบยืดเหนือศีรษะ เป็นต้น

นั่งร้านที่สร้างและบำรุงรักษาอย่างเหมาะสมช่วยให้พนักงานเข้าถึงสถานที่ทำงานได้อย่างปลอดภัย มีแท่นทำงานที่เสมอกันและมั่นคง และชั่วคราว จัดเก็บเครื่องมือและวัสดุสำหรับปฏิบัติงานเฉพาะหน้า

ผู้ที่ทำงานกับนั่งร้านจำเป็นจะต้องอบรมนั่งร้านชนิดต่างๆ เพื่อให้สามารถทำงานกับนั่งร้านได้อย่างปลอดภัย ตั้งแต่การเรียนรู้ชนิดของนั่งร้าน วิธีการประกอบนั่งร้าน การปฏิบัติงานกับนั่งร้าน การตรวจสอบนั่งร้านก่อนใช้งาน ส่งเหล่านี้มีความสำคัญอย่างมากที่นายจ้างจะต้องจัดให้ลูกจ้างได้รับความรู้เกี่ยวกับนั่งร้านโดยส่งพนักงานทุกคนอบรมนั่งร้านก่อนทำงาน

ความปลอดภัยในการทำงานกับนั่งร้าน

ช่างเทคนิคที่เดินบนนั่งร้านความปลอดภัยนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเมื่อทำงานบนที่นั่งร้าน

ใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่เหมาะสม

อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) มีความสำคัญอย่างยิ่งเมื่อทำงานบนที่สูง หรือ การทำงานกับนั่งร้าน พนักงานทำงานบนนั่งร้านสูงจากพื้นมากกว่า 10 ฟุตจะต้องใช้ระบบกันตกส่วนบุคคลหรือราวกั้นบนนั่งร้านแบบปรับได้แบบจุดเดียว และ แบบสองจุดต้องได้รับการปกป้องโดยใช้ราวกั้น และ ระบบกันตกส่วนบุคคล หลายครั้งที่เราพบว่ามีการเกิดอุบัติเหตุจากการตกของวัตถุหรืออุปกรณ์ทำงานบนนั่งร้านที่ตกลงมา ผู้ที่ทำงานจะต้องสวมหมวกนิรภัยและรองเท้ากันลื่นเพื่อป้องกันการบาดเจ็บ

จำกัดการโหลดของนั่งร้าน

นั่งร้าน หรือ ขีดความสามารถในการใช้งาน OSHA กำหนดให้โครงรองรับสี่เท่าของโหลดสูงสุดที่กำหนดไว้โดยไม่เกิดข้อผิดพลาด ส่วนประกอบนั่งร้านที่มีความจุต่ำกว่านี้อาจส่งผลให้เกิดการแตกร้าว แตกหัก หรือยุบตัวได้

สร้างนั่งร้านอย่างถูกต้อง

ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตนั่งร้านเมื่อสร้างนั่งร้าน หลีกเลี่ยงสายไฟโดยเว้นระยะห่างอย่างน้อย 10 ฟุตระหว่างอันตรายจากไฟฟ้าและนั่งร้าน ปิดสายไฟหากระยะห่างต้องน้อยกว่า 10 ฟุต ผู้มีความสามารถต้องควบคุมดูแลอาคาร ขนย้าย รื้อถอน OSHA กำหนดให้บุคคลที่มีความสามารถทำการตรวจสอบนั่งร้านด้วยสายตาก่อนกะทำงานแต่ละครั้งและเมื่องานเสร็จสิ้น ตรวจสอบอันตราย ข้อบกพร่อง และเศษขยะอย่างสม่ำเสมอ พิจารณาใช้รายการตรวจสอบความปลอดภัยของนั่งร้าน (หน้า 16) ตรวจสอบให้แน่ใจว่า:

 • ชานชาลามีไม้กระดานเต็มแผ่น มีพื้น และมีราวกันตก ราวกลาง และแผงปลายเท้าที่เหมาะสมตามด้านเปิด
 • ราวกันตกมีความปลอดภัยและมีท็อปเรลติดตั้งที่ความสูง 38-45 นิ้ว
 • แท่นค้ำยันถูกวางขวางตามแนวดิ่งของนั่งร้านเพื่อช่วยรองรับและรับน้ำหนักที่หนักกว่า 
 • Midrails ติดตั้งระหว่าง toprail และ 20-30 นิ้วเหนือแท่นทำงาน 
 • ฐานรากอยู่ในระดับ พื้นแข็ง และสามารถรองรับโครงนั่งร้านที่รับน้ำหนักได้ 
 • สายรัด Guying (สายเคเบิล) ได้รับการติดตั้งตามคำแนะนำของผู้ผลิตหรือเมื่อฐานมีความสูงถึงอัตราส่วน 4:1 เพื่อป้องกันการเอียง

จัดพื้นที่ให้เป็นระเบียบและชัดเจน

จัดเก็บเครื่องมือที่ทำงานบนนั่งร้าน และ อุปกรณ์อื่นๆให้เป็นระเบียบหลังจากจบงานให้เก็บเข้าที่จะช่วยป้องกันการสะดุด และ การหกล้มบนนั่งร้านได้ หรือก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานบนนั่งร้านด้านล่าง ปิดกั้นเขตการทำงานกับนั่งร้านให้ชัดเจนเพื่อแสดงแนวการทำงานกับนั่งร้านและห้ามผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามายังพื้นที่ทำงาน

อบรมนั่งร้านที่นิยมมีแบบไหนบ้าง

มาตรฐานนั่งร้าน BS1139

มาตรฐานนั่งร้าน BS1139 เป็นมาตรฐานอังกฤษสำหรับการติดตั้งนั่งร้าน โดยระค่าต่างๆเฉพาะของขนาด ความหนา วัสดุ และ ความสามารถในการรับน้ำหนัก ของวัสดุที่ใช้สำหรับนั่งร้านมาตรฐานนี้ยังครอบคลุมถึงระบบของท่อประกอบที่เชื่อมต่อกันอย่างแน่นหนาด้วยแคลมป์ ข้อต่อ พุทล็อก บอร์ด บันได

ในบทความต่อไปนี้ เราจะเรียนรู้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรฐานนั่งร้านนี้: ประวัติความเป็นมา องค์กรที่เกี่ยวข้อง ส่วนประกอบที่สำคัญของนั่งร้านสำเร็จรูป และวิธีการใช้มาตรฐาน

ประโยชน์ของการฝึกอบรมนั่งร้าน

เมื่อสำเร็จหลักสูตรแล้ว นักเรียนจะได้วุฒิบัตรรับรองว่าสามารถทำงานกับนั่งร้านในประเภทที่เรียนได้อย่างถูกต้องปลอดภัย มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนั่งร้านและมาตรฐานต่างๆ และข้อกฎหมายเกี่ยวกับนั่งร้าน

หลักสูตรอบรมนั่งร้านครอบคลุมหัวข้อไปนี้

 • ประเภทของนั่งร้าน
 • ข้อกำหนดด้านสุขภาพและความปลอดภัย
 • กฎหมายนั่งร้าน ข้อบังคับ และหลักปฏิบัติงานกับนั่งร้านในปัจจุบัน
 • การวางแผน การเข้าถึง การติดตั้งนั่งร้าน และ การรื้อถอนนั่งร้าน
 • การคำนวนการรับน้ำหนักของนั่งร้าน
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงสำหรับนั่งร้าน
 • แบบฝึกหัดการค้นหาข้อบกพร่องนั่งร้าน
 • การประเมินภาคปฏิบัติ

หลักสูตร จป.

หลักสูตรทั่วไป

เซฟตี้ .COM ผู้ให้บริการครบวงจรด้านความปลอดภัยในการทำงาน อบรมความปลอดภัย และ ตรวจรับรองวิศวกรรมในโรงงานอุตสาหกรรม

เพิ่มเพื่อน

Copyright @2022  All Right Reserved – Designed and Developed by เซฟตี้.com