by admin

หลักสูตรการติดตั้งนั่งร้าน BS นั่งร้านญี่ปุ่น จัดโปรโมชั่นลด 50%

เรียนเทคนิคการติดตั้ง ตรวจสอบแบบนั่งร้าน BS นั่งร้านญี่ปุ่น

หลักสูตรอบรมการติดตั้งนั่งร้าน ที่มีเนื้อหาครอบคลุมตามมาตรฐานสากล ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ผู้เรียนสามารถศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานของนั่งร้านหลากหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็น นั่งร้านอังกฤษ (BS), นั่งร้านญี่ปุ่น, และอื่นๆ โดยมุ่งเน้นการสอนทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติจริงด้วยอุปกรณ์ของจริง โดยผู้เกี่ยงข้องกับการใช้งานนั่งร้านต้องเข้าอบรมตามกฎหมาย

กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้านและค้ำยัน พ.ศ. 2564

อบรมนั่งร้าน คืออะไร

นั่งร้านมีการใช้งานที่หลากหลาย ใช้ในกิจกรรมก่อสร้าง ดัดแปลง บำรุงรักษาตามปกติและปรับปรุงใหม่ การใช้นั่งร้านให้สภาพการทำงานที่ปลอดภัยและสะดวกกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการเตรียมการทำงานทั่วไป เช่น การใช้บันได การทำงานแบบยืดเหนือศีรษะ เป็นต้น

นั่งร้าน คือ โครงสร้างชั่วคราวที่ให้การเข้าถึงการทำงานที่ปลอดภัยเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานบนที่สูง และยังช่วยเก็บวัสดุและเครื่องมือในปริมาณที่จำกัด

นั่งร้านที่สร้างและบำรุงรักษาอย่างเหมาะสมช่วยให้พนักงานเข้าถึงสถานที่ทำงานได้อย่างปลอดภัย มีแท่นทำงานที่เสมอกันและมั่นคง และชั่วคราว จัดเก็บเครื่องมือและวัสดุสำหรับปฏิบัติงานเฉพาะหน้า ผู้ที่ทำงานกับนั่งร้านจำเป็นจะต้องอบรมนั่งร้านชนิดต่างๆ เพื่อให้สามารถทำงานกับนั่งร้านได้อย่างปลอดภัย

อบรมนั่งร้าน คืออะไร 2
Training

ฝึกปฏิบัติติดตั้งนั่งร้าน ตามหลักสูตรสากล

เรียนรู้ชนิดของนั่งร้าน วิธีการประกอบนั่งร้าน การปฏิบัติงานกับนั่งร้าน การตรวจสอบนั่งร้านก่อนใช้งาน จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

วิทยากรมืออาชีพ

วิทยากรของเราทุกคนผ่านการขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการฯ มีคุณสมบัติและประสบการณ์มากกว่า 10 ปีพร้อมในการสอน

ระยะเวลาเข้าอบรม

ระยะเวลาในการอบรมหลักสูตรรถยก ใช้เวลา 1 วัน แบ่งเป็นทฤษฎีช่วงเช้า ปฏิบัติช่วงบ่าย

ราคาหลักสูตร

นั่งร้านแบบ : BS (British Standard), ญี่ปุ่น

 • แบบอินเฮ้าส์ไม่เกิน 40 คน ราคา 14,000 บาท
 • แบบบุคคลทั่วไปราคา 3,500 บาท/ท่าน

เนื้อหาหลักสูตร

เรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ กฎหมายการติดตั้ง เทคนิคการติดตั้ง การใช้เครื่องมือเซฟตี้ PPE การถอนการติดตั้ง

สิ่งที่ได้รับหลังอบรม

เมื่อผ่านการทดสอบติดตั้งนั่งร้าน ผู้เข้าอบรมจะได้วุฒิบัตรเพื่อใช้ยืนยันผ่านอการอบรม

จัดโปรโมชั่นลดราคา 50%

หลักสูตรการติดตั้งนั่งร้าน อินเฮ้าส์

21,000 บาท

เรียนรู้หลักการและมาตรฐานการติดตั้งนั่งร้าน ตามมาตรฐานสากลที่รับรองโดยหน่วยงานมาตรฐานสากล

โทรศัพท์ : (064) – 958 – 7451

ลงทะเบียนอบรมนั่งร้าน แบบบุคคลทั่วไป

google map

ปทุมธานี

หลักสูตร
วันที่
ราคา/ท่าน
ลงทะเบียน
นั่งร้าน BS
26-27 ส.ค 67
3,500
นั่งร้าน BS
19-20 ก.ย 67
3,500
google map

ชลบุรี

หลักสูตร
วันที่
ราคา/ท่าน
ลงทะเบียน
นั่งร้าน BS
5-6 ก.ค 67
3,500
นั่งร้าน ญี่ปุ่น
5-6 ก.ค 67
3,500

หลักสูตรอบรมนั่งร้านครอบคลุมหัวข้อดังต่อไปนี้

 • ประเภทของนั่งร้าน
 • ข้อกำหนดด้านสุขภาพและความปลอดภัย
 • กฎหมายนั่งร้าน ข้อบังคับ และหลักปฏิบัติงานกับนั่งร้านในปัจจุบัน
 • การวางแผน การเข้าถึง การติดตั้งนั่งร้าน และ การรื้อถอนนั่งร้าน
 • การคำนวนการรับน้ำหนักของนั่งร้าน
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงสำหรับนั่งร้าน
 • แบบฝึกหัดการค้นหาข้อบกพร่องนั่งร้าน
 • การประเมินภาคปฏิบัติ
5 1 หลักสูตรอบรมนั่งร้านครอบคลุม

อบรมความปลอดภัยในการทำงานกับนั่งร้าน

ผู้ปฏิบัติงานที่ต้องมีการใช้นั่งร้าน ควรมีความรู้ด้านความปลอดภัยในการใช้งาน ซึ่งในการปฏิบัติงานจริงผู้ปฏิบัติงาน มีสิ่งสำคัญที่ไม่ควรละเลยดังนี้

ใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่เหมาะสม

อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) มีความสำคัญอย่างยิ่งเมื่อทำงานบนที่สูง หรือ การทำงานกับนั่งร้าน พนักงานทำงานบนนั่งร้านสูงจากพื้นมากกว่า 10 ฟุตจะต้องใช้ระบบกันตกส่วนบุคคลหรือราวกั้นบนนั่งร้านแบบปรับได้แบบจุดเดียว และ แบบสองจุดต้องได้รับการปกป้องโดยใช้ราวกั้น และ ระบบกันตกส่วนบุคคล หลายครั้งที่เราพบว่ามีการเกิดอุบัติเหตุจากการตกของวัตถุหรืออุปกรณ์ทำงานบนนั่งร้านที่ตกลงมา ผู้ที่ทำงานจะต้องสวมหมวกนิรภัยและรองเท้ากันลื่นเพื่อป้องกันการบาดเจ็บ

จำกัดการโหลดของนั่งร้าน

นั่งร้าน มีขีดความสามารถในการใช้งาน OSHA กำหนดให้โครงรองรับสี่เท่าของโหลดสูงสุดที่กำหนดไว้โดยไม่เกิดข้อผิดพลาด ส่วนประกอบนั่งร้านที่มีความจุต่ำกว่านี้อาจส่งผลให้เกิดการแตกร้าว แตกหัก หรือยุบตัวได้

สร้างนั่งร้านอย่างถูกต้อง

ในการสร้างนั่งร้าน ควรหลีกเลี่ยงสายไฟโดยเว้นระยะห่างอย่างน้อย 10 ฟุต หากระยะห่างต้องน้อยกว่า 10 ฟุต ต้องมีผู้เชี่ยวชาญควบคุมดูแลอาคาร ขนย้าย รื้อถอน

OSHA กำหนดให้บุคคลที่มีความสามารถทำการตรวจสอบนั่งร้านด้วยสายตาก่อนจะทำงานแต่ละครั้งและเมื่องานเสร็จสิ้น ตรวจสอบอันตราย ข้อบกพร่อง และเศษขยะอย่างสม่ำเสมอ พิจารณาใช้รายการตรวจสอบความปลอดภัยของนั่งร้าน (หน้า 16)

จัดพื้นที่ให้เป็นระเบียบและชัดเจน

จัดเก็บเครื่องมือที่ทำงานบนนั่งร้าน และ อุปกรณ์อื่นๆให้เป็นระเบียบหลังจากจบงานให้เก็บเข้าที่จะช่วยป้องกันการสะดุด และ การหกล้มบนนั่งร้านได้ หรือก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานบนนั่งร้านด้านล่าง ปิดกั้นเขตการทำงานกับนั่งร้านให้ชัดเจนเพื่อแสดงแนวการทำงานกับนั่งร้านและห้ามผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามายังพื้นที่ทำงาน

อบรมนั่งร้านที่นิยม

มาตรฐานนั่งร้าน BS1139

มาตรฐานนั่งร้าน BS1139 เป็นมาตรฐานอังกฤษสำหรับการติดตั้งนั่งร้าน โดยระค่าต่างๆเฉพาะของขนาด ความหนา วัสดุ และ ความสามารถในการรับน้ำหนัก ของวัสดุที่ใช้สำหรับนั่งร้านมาตรฐานนี้ยังครอบคลุมถึงระบบของท่อประกอบที่เชื่อมต่อกันอย่างแน่นหนาด้วยแคลมป์ ข้อต่อ พุทล็อก บอร์ด บันได

ประโยชน์ของการฝึกอบรมนั่งร้าน

เมื่อสำเร็จหลักสูตรแล้ว นักเรียนจะได้วุฒิบัตรรับรองว่าสามารถทำงานกับนั่งร้านในประเภทที่เรียนได้อย่างถูกต้องปลอดภัย มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนั่งร้านและมาตรฐานต่างๆ และข้อกฎหมายเกี่ยวกับนั่งร้าน

สร้างความปลอดภัยในการทำงาน

การฝึกอบรมช่วยให้ผู้ใช้งานนั่งร้านเข้าใจและปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัย ลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ

ปฏิบัติตามกฎหมาย

ในหลายประเทศ การฝึกอบรมนั่งร้านเป็นข้อกำหนดทางกฎหมาย ให้ผู้ใช้งานสามรรถปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆได้ถูกต้อง

เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน:

เมื่อมีการฝึกอบรมที่ดี ผู้ใช้งานจะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความแม่นยำมากขึ้น

มีความรู้และทักษะเพียงพอ

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับการประกอบ การติดตั้ง การตรวจสอบ และใช้งานนั่งร้านอย่างถูกต้อง

ลดต้นทุน

การปฏิบัติตามขั้นตอนติดตั้ง และมาตรการที่ถูกต้อง ช่วยลดการติดขัดในการทำงาน ทำให้ทำงานได้เร็วมากขึ้น ได้งานที่มากขึ้นไม่เสียเวลา

สร้างความเชื่อมั่น

การฝึกอบรมที่ดีช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับทั้งผู้ใช้งานและผู้ควบคุมโครงการว่าโครงการจะดำเนินไปอย่างราบรื่นและปลอดภัย

คำถามที่พบบ่อย

จัดโปรพิเศษ! ลดราคา 40% ทั้งแบบอินเฮ้าส์ และแบบบุคคลทั่วไป

หลักสูตร

 • ได้รับวุฒิบัตร: ผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้รับวุฒิบัตรที่ยอมรับโดยองค์กรที่ผ่านการขึ้นทะเบียนศูนย์ฝึกตามกฎหมาย เพื่อใช้เป็นหลักฐานการฝึกอบรมที่ได้มาตรฐาน
 • ความมั่นใจในทักษะ: มั่นใจได้ในทักษะการติดตั้งนั่งร้านของตัวเอง พร้อมทั้งสามารถปรับใช้กับงานที่หลากหลาย
 • เปิดโอกาสใหม่ๆ: เพิ่มโอกาสในการหางานหรือการก่อตั้งธุรกิจของตัวเองในอนาคต
 • มาตรฐานการติดตั้งนั่งร้าน: เรียนรู้หลักการและมาตรฐานการติดตั้งนั่งร้านอย่างละเอียดตามมาตรฐานสากลที่รับรองโดยหน่วยงานมาตรฐานสากล
 • การปฏิบัติจริง: มีโอกาสฝึกปฏิบัติการติดตั้งนั่งร้านจริงด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือที่ได้มาตรฐาน ช่วยให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ในสถานการณ์จริงได้อย่างมั่นใจ
 • การตรวจสอบและการบำรุงรักษา: เรียนรู้วิธีการตรวจสอบและบำรุงรักษานั่งร้านเพื่อความปลอดภัยและความยั่งยืนของโครงสร้าง
 • มาตรฐานความปลอดภัย: ได้รับความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานบนนั่งร้าน และวิธีการป้องกันอุบัติเหตุในสถานที่ทำงาน

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับหลักสูตรอบรมของเราสามารถติดต่อเราผ่านทาง

 1. โทรศัพท์ : 064-958-7451
 2. อีเมล : [email protected]
 3. Line

เลือกหลักสูตรที่คุณสนใจ

อบรมความปลอดภัยมากกว่า 50 หลักสูตรมาตรฐานสากลได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำระดับประเทศอย่างมากกมาย

01

อบรม จป หัวหน้างาน

หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างาน

02

อบรม จป บริหาร

หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ บริหาร

03

อบรม จป เทคนิค

หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ เทคนิค

04

อบรม คปอ

หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

เซฟตี้.com
บริการช่วยเหลือ

เลขที่: 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้น 23 Vibhavadi Rangsit Rd, Chom Phon, Chatuchak, Bangkok 10900

เซฟตี้ .COM ผู้ให้บริการครบวงจรด้านความปลอดภัยในการทำงาน อบรมความปลอดภัย และ ตรวจรับรองวิศวกรรมในโรงงานอุตสาหกรรม

เพิ่มเพื่อน

Copyright @2024  All Right Reserved – Designed and Developed by เซฟตี้.com