by admin

อบรม สารเคมี ปฏิบัติงานกับสารเคมีอันตราย การเก็บกู้สารเคมี ลด 50%

อบรม สารเคมี เรียนรู้วิธีการทำงานกับสารเคมีอย่างปลอดภัย

อบรมความปลอดภัยสารเคมีเพื่อป้องกันอันตรายต่างๆ ซึ่งสารเคมีนั้นมีส่วนสำคัญในชีวิตประจำวันของเรารอบตัวในปัจจุบันทุกอย่างตั้งแต่ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในบ้านของเราไปจนถึงการนำสารเคมีมาใช้ในอุตสาหกรรมที่ทำงานของเรา ส่วนผสมที่อาจเป็นอันตราย และ มีความเป็นไปได้ที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้หากผู้นำมาใช้งานนั้นไม่รู้ถึงวิธีการจัดเก็บสารเคมี การใช้งาน อย่างถูกวิธี

อบรม สารเคมี สำคัญอย่างไร

ในสภาพแวดล้อมการทำงาน สิ่งสำคัญคือต้องแน่ใจว่าพนักงานทุกคนที่ทำงานกับสารเคมีนั้นมีความรู้เพียงพอเกี่ยวกับความเสี่ยงอันตรายจากการสัมผัสสารเคมีที่อาจเกิดขึ้น หรือ ที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี เราจะต้องแน่ใจว่าได้มีการจัดการ และ ใช้งานอย่างปลอดภัยตามมาตรฐาน

อบรมการทำงานกับสารเคมี อบรมเก็บกู้สารเคมี

สิ่งนี้สามารถทำได้ด้วยการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมี ที่จัดให้กับพนักงานทุกคนที่อาจสัมผัสกับสารเคมีอันตรายในการทำงาน นอกจากนี้ องค์กรต่างๆ สามารถใช้ขั้นตอนที่เป็นเอกสาร เช่น ขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐาน WO การฝึกอบรมเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงด้านสารเคมี และการรณรงค์โปสเตอร์เพื่อเพิ่มความตระหนักของพนักงานเกี่ยวกับความปลอดภัยของสารเคมี การฝึกอบรมด้านความปลอดภัยของสารเคมีในสถานที่ทำงานมีประโยชน์หลายประการ ได้แก่ ลดความเสี่ยงของเหตุการณ์ร้ายแรงที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีอันตราย ทำให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน และพัฒนาวัฒนธรรมด้านสุขภาพและความปลอดภัยในเชิงบวกที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารเคมี และสร้างความมั่นใจว่าพนักงานของคุณรู้สึกปลอดภัยและมั่นใจในบทบาทของตน

อบรมเพื่อให้พนักงานเราทำงานให้ถูกต้องและปลอดภัย ดีกว่ามาอบรมสารเคมีหลักงจากที่เกิดอุบัติเหตุและมีการศูนย์เสียไปแล้วค่อยมาอบรมให้กับพนักงาน

การฝึกอบรมสารเคมีประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้:

 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความปลอดภัยของสารเคมี และ สารเคมีที่ใช้ในที่ทำงาน
 • กฎหมายเกี่ยวกับสารเคมีอันตรายที่เกี่ยวข้อง
 • ระบบการจำแนกประเภทของสารเคมี และ การติดฉลาก Global Harmonized System (GHS)
 • ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นแต่ละประเภทความเป็นอันตราย
  เส้นทางของการสัมผัสสารเคมี 
 • มาตรการควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบันเพื่อปกป้องสุขภาพ และ ความปลอดภัยของพนักงาน เช่น การควบคุมทางหลักวิศวกรรม
  การแยก และ จัดเก็บสารเคมี การใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล PPE และ อุปกรณ์ความปลอดภัยอื่นๆ เช่น ระบบระบายอากาศ
 • การระบุข้อมูลสำคัญจากเอกสารข้อมูลความปลอดภัย SDS  เอกสารข้อมูลความปลอดภัย เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการใช้ในระหว่างการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี เนื่องจากเอกสารเหล่านี้ครอบคลุมอันตราย ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการอย่างปลอดภัย และขั้นตอนปฏิบัติในกรณีฉุกเฉิน
 • ข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุขัดข้อง รวมถึงขั้นตอนการรายงานอุบัติเหตุ และเหตุการณ์

การฝึกอบรม สารเคมีที่มีประสิทธิภาพ:

หลักสูตรที่ออกแบบมาโดยการตัดให้มีการพูดคุยสอบถามได้ตลอดเวลากับผู้เข้าร่วมอบรมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร การเรียนการสอนมีการนำเสนอตัวอย่างเหตุการณ์สารเคมี ในชีวิตจริง มีการสาธิตฝึกปฏิบัติจริง เช่น การสวมชุด PPE หรือ การจัดการกับการหกรั่วไหล การเก็บกู้สารเคมี เป็นต้น

7 แนวทางความปลอดภัยสารเคมีทั่วไป

 1. ดูแลรักษาสถานที่ให้เป็นระเบียบและเป็นระเบียบ
 2. สื่อสารอันตรายกับทุกคนในโรงงาน
 3. ปฏิบัติตามขั้นตอนความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน
 4. ใช้การควบคุมทางวิศวกรรม
 5. ใช้ PPE ตามความจำเป็นหรือจำเป็น
 6. ปฏิบัติตามข้อกำหนดสำหรับสารเคมีอันตรายสูง
 7. เตรียมพร้อมสำหรับอุบัติเหตุและเหตุฉุกเฉิน

หลักสูตร จป.

หลักสูตรทั่วไป

เซฟตี้ .COM ผู้ให้บริการครบวงจรด้านความปลอดภัยในการทำงาน อบรมความปลอดภัย และ ตรวจรับรองวิศวกรรมในโรงงานอุตสาหกรรม

เพิ่มเพื่อน

Copyright @2022  All Right Reserved – Designed and Developed by เซฟตี้.com