by admin

อบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น CPR หลักสูตรใหม่ 2567 ลดราคา 50%

อบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น เตรียมความพร้อมต่อเหตุฉุกเฉิน

เมื่อเราเข้าใจวิธีการการปฐมพยาบาลเบื้องต้นขั้นพื้นฐานที่ถูกต้องแล้ว จะช่วยให้สามารถช่วยเหลือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือได้ ในชั้นเรียนการอบรมปฐมพยาบาลของเรา คุณจะได้เรียนรู้วิธีตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน และ การบาดเจ็บประเภทต่างๆ ขั้นพื้นฐานอย่างถูกต้อง

สิ่งเหล่านี้ช่วยให้สามารถดูแลพนักงาน และ คนรอบข้างได้ในภาวะวิกฤตขณะที่พวกเขารอผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์มาถึง สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญอย่างมากที่สุดสำหรับผลลัพธ์ในเชิงบวก และ ได้ให้โอกาสให้คุณเปลี่ยนแปลงชีวิตของใครบางคนให้ดีขึ้น

ปฐมพยาบาลเบื้องต้น คืออะไร1.0

ปฐมพยาบาลเบื้องต้น คืออะไร

หลักสูตรปฐมพยาบาลเบื้องต้น คือ หลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อสอนเทคนิคและวิธีการให้การช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือป่วยฉับพลัน ก่อนที่จะได้รับการรักษาจากผู้เชี่ยวชาญ 

ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการช่วยชีวิตผู้ประสบภัย กฎหมายจึกกำหนดให้ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย ต้องเข้าอบรมปฐมพยาบาลตามข้อที่ 28 (2) ของ

กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555

ใครบ้างต้องเข้าอบรม

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับทุกคน ไม่ว่าจะมีพื้นฐานทางการแพทย์หรือไม่ก็ตาม เนื่องจากการมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับปฐมพยาบาลสามารถช่วยชีวิตผู้อื่นได้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน แต่ก็มีบางอาชีพที่กฎหมายกำหนดให้ต้องเข้าอบรม

Training

ฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาล ระดับพื้นฐาน

เรียนรู้เทคนิคการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอาการต่างๆที่พบได้บ่อย เบื้องต้น ฝึกทำ CPR การใช้เครื่องมือ AED จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

วิทยากรมืออาชีพ

วิทยากรของเราทุกคนผ่านการขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการฯ มีคุณสมบัติและประสบการณ์มากกว่า 10 ปีพร้อมในการสอน

ระยะเวลาเข้าอบรม

ระยะเวลาในการอบรมหลักสูตรรถยก ใช้เวลา 1 วัน ( 6 ชั่วโมง) แบ่งเป็นทฤษฎีช่วงเช้า ปฏิบัติช่วงบ่าย

ราคาหลักสูตร

  • แบบอินเฮ้าส์ไม่เกิน 40 คน ราคา 10,000 บาท

เนื้อหาหลักสูตร

เรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ขั้นตอนการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การใช้เครื่องมือช่วยเหลือ การพันแผลให้ถูกต้องโดยไม่สร้างการบาดเจ็บเพิ่มเติม

สิ่งที่ได้รับหลังอบรม

เมื่อผ่านการอบรมหลักสูตรปฐมพยาบาล ผู้เข้าอบรมจะได้วุฒิบัตรเพื่อใช้ยืนยัน

จัดโปรโมชั่นพิเศษ ลด50%

อบรมปฐมพยาบาล อินเอ้าส์

เรียนรู้เกี่ยวกับการให้การช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นฉับพลัน ครอบคลุมหลายเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการปฐมพยาบาล ตามมาตรฐานสากล พร้อมกับอุปกรณ์ใช้ปฏิบัติจริง

ราคา 10,500 บาท

โทรศัพท์ : 064 – 958 -7451

หลักสูตรปฐมพยาบาล ครอบคลุมอะไรบ้าง

หลักสูตรของเราได้รับการออกแบบมา เพื่อบุคคลทั่วไปสามารถให้ความช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้ในยามวิกฤต หลักสูตรของเราช่วยให้คุณได้รับความเข้าใจเกี่ยวกับแนวการปฏิบัติที่ดีที่สุด สำหรับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และ ฟื้นคีนชีพด้วยการทำ CPR สำหรับแผลการบาดเจ็บต่างๆ ที่หลากหลาย ดังนี้

โรคหอบหืดฉุกเฉิน

ภาวะภูมิแพ้

แผลถูกไฟไหม้1.0

แผลถูกไฟไหม้

อาการสำลัก1.0

อาการสำลัก

ภาวะหัวใจวาย

ภาวะหัวใจวาย

อาการเป็นพิษ

อาการเป็นพิษ

การบาดเจ็บที่คอ ศีรษะ

การบาดเจ็บที่คอ ศีรษะ

ไม่มีชีพจร / หยุดหายใจ

นอกจากนี้ยังมีภาวะอื่นๆมากกว่า 40 รายการในคอร์สอบรมของเรา การอบรมปฐมพยาบาลของเราโดยทั่วไปยังครอบคลุมถึงการวิธีการดูแล CPR และการใช้เครื่อง AED

เรียนรู้การเทคนิคการปฐมพยาบาล และเครื่องมือ พื้นฐาน

เทคนิคการทำ CPR0.1

เทคนิคการทำ CPR

เทคนิค CPR (Cardiopulmonary Resuscitation) เป็นเทคนิคที่ใช้ในการช่วยเหลือในกรณีที่เกิดการหัวใจหยุดเต้นหรือหยุดเต้นอย่างไม่ปกติ

AED1.0

การใช้เครื่องมือ AED

เครื่อง AED (Automated External Defibrillator) เป็นเครื่องมือที่สามารถส่งกระแสไฟฟ้าชนิดต่อเนื่องไปยังหัวใจของผู้ป่วยเพื่อช่วยกลับมาทำงานอย่างปกติ

อบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น มีความสำคัญอย่างไร

เมื่อใดก็ตามที่มีคนได้รับบาดเจ็บ สิ่งสำคัญคือพวกเขาจะต้องได้รับการช่วยเหลือ หรือ การรักษาอย่างทันท่วงที เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนเพิ่มเติม และ รักษาผู้ป่วยให้คงที่ก่อนที่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะมาถึงในจุดเกิดเหตุ

การปฐมพยาบาลจำเป็นต้องมีการตอบสนองอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นผู้บาดเจ็บเล็กน้อย หรือ บาดเจ็บรุนแรงก็ตาม เนื่องจากช่วงเวลาแรกหลังจากมีผู้ได้รับบาดเจ็บ เป็นตัวชี้วัดว่าเราจะสามารถกำหนดได้ว่าสถานการณ์ที่เหลือจะดำเนินไปอย่างไรนั้นเอง

หากคุณอยู่ในที่ทำงาน หรือ สถานประกอบกิจการ โรงงาน บริษัท คุณจะต้องจัดให้พนักงานของคุณมีความรู้ขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ประจำสถานที่ซึ่งสามารถตอบสนองต่ออุบัติเหตุได้ทันท่วงทีและควบคุมสถานการณ์ได้เบื้องต้นได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

คำถามที่พบบ่อย

จัดโปรพิเศษ! ลดราคา 40% ทั้งแบบอินเฮ้าส์ และแบบบุคคลทั่วไป

หลักสูตร

เมื่อผู้สมัครผ่านการทำสอบจะได้รับ วุฒิบัตรยืนยันผ่านการอบรม

  1. การเรียนรู้แบบผสมผสาน การเรียนรู้แบบผสมผสาน: ด้วยการเรียนรู้แบบปฏิบัติบนเหตุการณ์จำลอง ฝึกทักษะการปฐมพยาบาลแบบตัวต่อตัว หลักสูตรการเรียนรู้แบบผสมผสานช่วยให้คุณเรียนรู้ตามกำหนดเวลา
  2. การเรียนเพียงทฤษฎีการปฐมพยาบาล ซึ่งการเรียนแบบนี้คุณสามารถเรียนแบบออนไลน์ได้โดยจะไม่มีการจำลองเพื่อฝึกภาคปฏิบัติตอเหตุการฉุกเฉินต่างๆ

ทั้ง 2 แบบนี้คุณจะได้รับวุฒิบัตรยืนยันผ่านการฝึกอบรมปฐมพยาบาลอย่างเป็นทางการจากเรา

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับหลักสูตรอบรมของเราสามารถติดต่อเราผ่านทาง

  1. โทรศัพท์ : 064-958-7451
  2. อีเมล : [email protected]
  3. Line

เลือกหลักสูตรที่คุณสนใจ

อบรมความปลอดภัยมากกว่า 50 หลักสูตรมาตรฐานสากลได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำระดับประเทศอย่างมากกมาย

01

อบรม จป หัวหน้างาน

หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างาน

02

อบรม จป บริหาร

หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ บริหาร

03

อบรม จป เทคนิค

หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ เทคนิค

04

อบรม คปอ

หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

เซฟตี้.com
บริการช่วยเหลือ

เลขที่: 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้น 23 Vibhavadi Rangsit Rd, Chom Phon, Chatuchak, Bangkok 10900

เซฟตี้ .COM ผู้ให้บริการครบวงจรด้านความปลอดภัยในการทำงาน อบรมความปลอดภัย และ ตรวจรับรองวิศวกรรมในโรงงานอุตสาหกรรม

เพิ่มเพื่อน

Copyright @2024  All Right Reserved – Designed and Developed by เซฟตี้.com