by admin

อบรมผู้เฝ้าระวังไฟ ใครบ้างที่ต้องอบรม หน้าที่ผู้เฝ้าระวังไฟต้องทำอะไรบ้าง

เพิ่มระดับความปลอดภัยด้วยบริการอบรมผู้เฝ้าระวังไฟ

การระวังและการจัดการกับเหตุอัคคีภัยเกิดเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากในทุกสถานที่ทำงาน โดยเฉพาะในการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงจากเหตุเพลิงไหม้ อย่างงานที่ก่อให้เกิดความร้อนประกายไฟ เพื่อให้บรรยากาศที่ปลอดภัยและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น เจ้าหน้าที่ผู้เฝ้าระวังไฟ (Fire Watch Man) เป็นบทบาทที่สำคัญในการดูแลและรักษาความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน ดังนั้น การอบรมและการพัฒนาทักษะของเจ้าหน้าที่ผู้เฝ้าระวังไฟเป็นสิ่งจำเป็น

ผู้เฝ้าระวังไฟ คือใคร

ผู้เฝ้าระวังไฟ คือ บุคคลที่มีบทบาทในการวางแผนและป้องกันอุบัติเหตุจากเกิดไฟในสถานที่ทำงานที่มีความเสี่ยง เช่น การทำงานที่มีการใช้งานเครื่องจักร เครื่องมือที่มีความร้อน หรือการใช้งานเครื่องจักรที่ทำให้เกิดสะเก็ดไฟ

Hot Work คืออะไร

HOT WORK คืออะไร

Hot Work คือ การทำงานที่ทำให้เกิดความร้อน อย่าง การเจียรระไน งานตัด งานเชื่อม 

งานที่ทำให้เกิดความร้อนเหล่านี้ทำให้เกิดประกายไฟขึ้น หากไปโดนวัตถุที่ติดไฟได้จะทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้ง่าย ทำให้โรงงานที่มีการทำงานเหล่านี้ มักมีทีมผู้เฝ้าระวังไฟที่จะคอยควบคุมและตรวจสอบความปลอดภัยอย่างเข้มงวด 

เพื่อให้พนักงานมีความพร้อมในการปฏิบัติตามบทบาทของ Fire Watch Man อย่างมั่นใจและมีประสิทธิภาพสูงสุดนายจ้างจึงต้องจัด อบรมผู้เฝ้าระวังไฟ ให้กับพนักงาน

Training

เรียนรู้การเป็นผู้เฝ้าระวังไฟ มืออาชีพ

สอนทักษะและความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการระวังและป้องกันอัคคีภัยไฟให้มีประสิทธิภาพ จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญการปฏิบัติงานในอุตสาหกรรม

วิทยากรมืออาชีพ

วิทยากรของเราทุกคนผ่านการขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการฯ มีคุณสมบัติและประสบการณ์มากกว่า 10 ปีพร้อมในการสอน

ระยะเวลาเข้าอบรม

ระยะเวลาในการอบรมหลักสูตรรถยก ใช้เวลา 1 วัน ( 6 ชั่วโมง) แบ่งเป็นทฤษฎีช่วงเช้า ปฏิบัติช่วงบ่าย

ราคาหลักสูตร

 • แบบอินเฮ้าส์ไม่เกิน 40 คน ราคา 14,000 บาท

เนื้อหาหลักสูตร

เรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ กฎหมายการขับขี่ เทคนิคการควบคุมยกสินค้า วิธีการบำรุงรักษารถยกแต่ละชนิดเบื้องต้น

สิ่งที่ได้รับหลังอบรม

เมื่อผ่านการอบรมผู้เฝ้าระวังไฟ ผู้เข้าอบรมจะได้วุฒิบัตรเพื่อใช้ยืนยันผ่านหลักสูตร

จัดโปรโมชั่น อินเอ้าส์ 50%

หลักสูตร ผู้เฝ้าระวังไฟ

ทักษะในการป้องกันและจัดการกับเหตุอัคคีภัยที่เกิดจากไฟ โดยครอบคลุมทั้งทฤษฎีและปฏิบัติตามมาตรฐานสากล

14,000 บาท

เนื้อหาหลักสูตรผู้เฝ้าระวังไฟ 2567

เทคนิคการใช้อุปกรณ์ป้องกัน

 • ฝึกการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล PPE ตามมาตรฐานสากล
 • ฝึกการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ดับเพลิงตามประเภทไฟ
 • ฝึกปฏิบัติการป้องกันสะเก็ดไฟ การตัดแยกประกายไฟ
 • ฝึกใช้งานอุปกรณ์ ป้องกันเหตุเพลิงไหม้ในรูปแบบต่างๆ

เรียนรู้พื้นฐานบทบาทหน้าที่ และการจัดแผนงาน เฝ้าระวังไฟ

 • สาเหตุการเกิดอัคคีภัย
 • เรียนรู้ความหมายป้ายสัญญาณเตือน ตามสากล
 • เรียนรู้หน้าที่ในการทำงานของ ผู้เฝ้าระวังไฟมีอะไรบ้าง
 • วิธีการป้องกันอัคคีภัยจากงานที่เกิดสะเก็ดไฟ เช่น งานเชื่อม งานตัด งานเจียร
 • เรียนวิธีการเขียนแผนฉุกเฉิน
 • เรียนวิธีการตรวจสอบความเสี่ยง
 • เรียนการประเมินความเสี่ยงแบบ JSA
 • ขั้นตอนการขออนุญาตทำงานที่มีความร้อนประกายไฟ (Work Permit)
คุณสมบัติเข้าอบรมผู้เฝ้าระวังไฟ

อบรมผู้เฝ้าระวังไฟ ต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง

ในการเป็นผู้เฝ้าระวังไฟ Fire Watch? มีข้อกำหนดค่อนข้างน้อยในการเป็นหน่วยเฝ้าระวังอัคคีภัยในขณะที่มีการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงจากไฟไหม้ ก่อนอื่นเลยคุณควรผ่านการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น เพื่อให้สามารถเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการดับไฟขั้นพื้นฐาน

ความรับผิดชอบของผู้เฝ้าระวังไฟนั้นดูเหมือนน้อยแต่ยิ่งใหญ่มาก ความผิดพลาดชั่วขณะหนึ่งที่ทำให้เกิดความไขว้เขว ส่งผลทำให้เสียชีวิตได้ เช่นเดียวกับหนึ่งวินาทีหรือการเตือนสามารถช่วยชีวิตคนได้

ผู้เข้าอบรมผู้เฝ้าระวังไฟ มีอายุกี่ปี

หลักสูตรการฝึกอบรมผู้เฝ้าระวังไฟนั้นปัจจุบันยังไม่มีการกำหนดโดยกฎหมายเฉพาะ แต่มีแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับข้อแนะนำตามมาตรฐานให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างได้รับการฝึกอบรมใหม่

ในกรณีที่มีการปรับเปลี่ยนพื้นที่การทำงาน หรือ มีวิธีการเปลี่ยนที่อาจก่อให้เกิดอันตราย ดังนั้นการอบรมผู้เฝ้าระวังไฟควรทำการทบทวนทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนหน้างาน หรือ มีการเปลี่ยนแปลงของการทำงานจำนวนมากเป็นต้น

ผู้เข้าอบรมผู้เฝ้าระวังไฟ มีอายุกี่ปี

งาน Fire Watch ทำอะไรบ้าง

Fire watch เป็นงานที่ผู้ผ่านการอบรมผู้เฝ้าระวังไฟต้องทำการวางแผน วิธีป้องกันอัคคีภัยในที่ทำงาน ติดตามงานทั้งหมดที่ทีมงานทำ และติดต่อแผนกดับเพลิงในกรณีเกิดไฟไหม้ การเฝ้าระวังอัคคีภัยมีความสำคัญมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับสถานที่ทำงานที่มีวัสดุที่ติดไฟได้ งานที่มีความร้อนและประกายไฟ หรือ พนักงานที่ทำงานกับไฟในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง

ประเภทไฟ และ วิธีดับไฟ ที่ผู้เฝ้าระวังไฟต้องรู้

ไฟมีหลายประเภท และจำแนกไฟออกเป็นประเภทต่างๆ เพื่อให้ทราบวิธีดับไฟที่ถูกต้อง ความรู้ทั่วไปสำหรับผู้เฝ้าระวังอัคคีภัยจะต้องทราบ รวมไปถึงข้อมูลที่สำคัญ เพื่อพร้อมในกรณีที่จะต้องส่งข้อมูลเหล่านั้นไปยังเจ้าหน้าที่ทีมดับเพลิงขั้นสูง ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

ประเภทของไฟ

ไฟประเภท A

ไฟใดๆ ที่เริ่มขึ้นจากวัสดุไวไฟ เช่น ไม้ กระดาษ ยาง หรือพลาสติกอื่นๆ และจุดไฟ จัดเป็นไฟประเภท A ไฟเหล่านี้ดับได้ทุกวิธี แต่ดับได้ง่ายที่สุดด้วยน้ำ

ไฟประเภท B

ไฟที่เกิดจากของเหลวติดไฟ เช่น น้ำมัน สารเคมี สี แอลกอฮอล์ หรือเชื้อเพลิงบางชนิด วิธีดับไฟที่ดีที่สุดคือการใช้โฟม หรือ ถังดับเพลิง CO2  ไฟประเภท b ไม่ควรใช้น้ำดับเพราะจะทำให้ไฟเกิดลุกลามมากขึ้น

ไฟประเภท C

เมื่อใดก็ตามที่อุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นแหล่งกำเนิดไฟ จะเป็นไฟประเภท C ในการกำจัดสิ่งเหล่านี้ สิ่งสำคัญคือต้องตัดระบบไฟของอุปกรณ์ไฟฟ้าก่อน จากนั้นดับได้โดยใช้เครื่องดับเพลิงชนิดฮาโลเจน เครื่องดับเพลิงชนิดฮาโลเจนเป็นสารดับเพลิงที่ไม่นำไฟฟ้าและไม่กัดกร่อน ซึ่งปลอดภัยสำหรับใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้า

ไฟประเภท D

ไฟเหล่านี้เริ่มจากโลหะที่ติดไฟได้ เช่น แมกนีเซียม โซเดียม ลิเธียม ฯลฯ ยกตัวอย่างล้อแม็กรถยนต์ ไฟประเภทนี้ดับได้ดีที่สุดด้วยสารผงแห้งที่ดูดซับความร้อนและป้องกันการลุกไหม้

ไฟประเภท K

ไฟประเภท K คือไฟที่เกิดจากอุปกรณ์ หรือ วัสดุในการทำอาหาร นี่อาจหมายถึงไฟจากจาระบี น้ำมัน หรือไขมัน เป็นต้น สารเคมีดับเพลิงแบบเปียกนั้นดีที่สุดเพราะจะทำให้สารเย็นลงในขณะที่ดับไฟ ไม่ควรใช้น้ำในการดับเพลิงประเภท K เพราะอาจทำให้เปลวไฟลุกลามได้

ข้อดีของการอบรมผู้เฝ้าระวังไฟมีอะไรบ้าง

 • สามารถวางแผนการทำงานให้เกิดความปลอดภัยจากไฟไหม้ได้
 • สามารถเฝ้าระวังและดับไฟในช่วงแรกได้อย่างรวดเร็ว
 • ผู้ที่มีประสบการณ์สามารถนำใบเซอร์ผู้เฝ้าระวังไฟไปสมัครงานได้ในอนาคต
 • เพิ่มความรู้เกี่ยวกับการเป็นผู้เฝ้าระวังไฟอย่างมืออาชีพ
 • รู้ถึงบทบาทหน้าที่การในการปฏิบัติงานอย่างครอบคลุม
ข้อดีการอบรมผู้เฝ้าระวังไฟ

คำถามที่พบบ่อย

จัดโปรพิเศษ! ลดราคา 50% ทั้งแบบอินเฮ้าส์ และแบบบุคคลทั่วไป

หลักสูตร

เมื่อผู้สมัครผ่านการทำสอบจะได้รับ วุฒิบัตรยืนยันผ่านการอบรม สามารถนำไปขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

Work Permit เป็นการขออนุญาตในการทำงานที่เสี่ยงอันตราย ในระหว่างปฏิบัติงาน เช่น

 • งานที่อับอากาศ
 • งานที่ก่อให้เกิดประกายไฟ (เจีรยรไน, ตัด, เชื่อม)
 • งานที่สูง
 • อื่นๆ

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับหลักสูตรอบรมของเราสามารถติดต่อเราผ่านทาง

 1. โทรศัพท์ : 064-958-7451
 2. อีเมล : [email protected]
 3. Line

เลือกหลักสูตรที่คุณสนใจ

อบรมความปลอดภัยมากกว่า 50 หลักสูตรมาตรฐานสากลได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำระดับประเทศอย่างมากกมาย

01

อบรมที่สูง

หลักสูตร การทำงานบนที่สูง สำหรับผู้ปฏิบัติงาน การทำงานบนที่สูง สำหรับหัวหน้างาน

02

อบรมปั้นจั่น 4 ผู้

หลักสูตร การทำงานกับปั้นจั่น 4 ผู้ ผู้บังคับ ผู้ให้สัญญาณ ผู้ยึดเกาะวัสดุ ผู้ควบคุม ปั้นจั่น

03

อบรมรถยก

หลักสูตร การทำงานเกี่ยวกับรถยก งานเกี่ยวกับ เครื่องจักร ปั้นจั่น และ หม้อน้ำ 2564

เซฟตี้.com
บริการช่วยเหลือ

เลขที่: 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้น 23 Vibhavadi Rangsit Rd, Chom Phon, Chatuchak, Bangkok 10900

เซฟตี้ .COM ผู้ให้บริการครบวงจรด้านความปลอดภัยในการทำงาน อบรมความปลอดภัย และ ตรวจรับรองวิศวกรรมในโรงงานอุตสาหกรรม

เพิ่มเพื่อน

Copyright @2024  All Right Reserved – Designed and Developed by เซฟตี้.com